Patent på mjukvara

Motion 2001/02:L232 av Tanja Linderborg m.fl. (v)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Lagutskottet

Händelser

Inlämning
2001-10-05
Numrering
2001-10-05
Hänvisningsförslag
2001-10-05
Utskottsförslag
2001-10-05
Granskning
2001-10-05
Registrering
2001-10-05
Hänvisning
2001-10-11
Bordläggning
2001-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att patent på datormjukvara inte bör tillåtas i Sverige.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att Sveriges representanter i internationella forum skall motsätta sig patent på datormjukvara.

Bakgrund

Patenträtten är en institution som tillkommit för att skydda uppfinnarens arbete, för att han eller hon ska ha en rimlig chans att utveckla sin inovation och dra ekonomisk nytta av den. Denna rättighet är ett viktigt inslag i ett väl fungerande näringsliv. Det finns dock områden där rätten att patentera tekniska lösningar ger mindre goda resultat. Ett exempel på detta är patent på datormjukvara.

I Sverige är det, enligt nuvarande lagstiftning, tillåtet att ta patent på färdig programvara. Denna är att betrakta som en vara och skall också skyddas som en sådan. Däremot är det inte tillåtet att ta patent på de logaritmer som en programvara är uppbygd av. Enligt Vänsterpartiets mening är detta ett rimligt ställningstagande eftersom programvaran är en unik produkt med egen verkshöjd.

Det främsta exemplet på en stat där logaritmerna fritt kan patenteras är USA. Det har lett till olyckliga konsekvenser för den amerikanska mjukvaruindustrin. De stora företagen i branschen har ofta mängder med patent på olika programmeringslösningar. Detta innebär i praktiken att idéer och inte produkter patenteras. Vidare innebär detta att mindre företag som utvecklar mjukvara får betala stora summor för att få lov att använda sig av redan känd kunskap. Att påtala detta är i regel inte lönt, då patenträttsliga tvister ofta är dyrbara och segslitna. För de mindre företagen är det ofta en omöjlig uppgift att föra talan mot de större företagen, då dessa har större ekonomiska resurser och fler jurister. Utvecklingen i USA leder till att den tekniska utvecklingen inom branschen bromsas upp och att de redan stora mjukvaruföretagen får bättre förutsättningar på de mindre företagens bekostnad. Vänsterpartiet vill inte se den ovan beskrivna utvecklingen i Sverige.

Inom EU pågår för närvarande ett arbete med att reformera patenträtten. Olika röster har höjts för att tillåta patentering av mjukvarulogaritmer. Vår utgångspunkt är att detta vore olyckligt, och vi anser att Sverige inte bör införa en sådan lagstiftning. Det är därför viktigt att Sveriges representanter, i internationella förhandlingar, motsätter sig en lagstiftning som innebär möjlighet att patentera mjukvaror.

Stockholm den 1 oktober 2001

Tanja Linderborg (v)

Mats Einarsson (v)

Kenneth Kvist (v)

Tasso Stafilidis (v)

Charlotta L Bjälkebring (v)

Peter Pedersen (v)


Yrkanden (2)

 • 1
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att patent på datormjukvara inte bör tillåtas i Sverige.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 2
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att Sveriges representanter i internationella forum skall motsätta sig patent på datormjukvara.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.