Till innehåll på sidan

Pantsystem för fimpar

Motion 2009/10:MJ242 av Mats Pertoft (mp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning
2009-09-30
Numrering
2009-10-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda införandet av ett pantsystem för cigarettfimpar.

Motivering

Vi vill alla ha en snygg och städad omgivning. Tyvärr verkar nedskräpning vara ett alltmera ökande problem. I alla fall upplever många medborgare detta på gator och torg. Det kommer allt fler undersökningar och mätningar om skräpet där man jämför olika städer med varandra i fråga om nedskräpning. Så här säger stiftelsen Håll Sverige Rent: Nedskräpningen är ett växande problem. I vissa delar av Stockholm har nedskräpningen ökat med sjuttio procent de senaste tre–fyra åren.

En stor del av nedskräpningen på våra offentliga ytor består av cigarettfimpar. Tyvärr avslog riksdagen tidigare min motion om att införa ett pantsystem på fimpar, men verkligheten kanske även kommer ikapp riksdagen. I alla fall i Stockholms stad och flera andra kommuner organiserar nu stiftelsen Håll Sverige Rent mätinsatser för att mäta hur mycket skräpet ökar och vilken typ av skräp det rör sig om. Eftersom antalet fimpar i offentlig miljö snarare har ökat än minskat ser jag mig tyvärr nödgad till att åter lägga denna motion. Till detta har jag också uppmanats av flera organisationer och individer som dagligen arbetar med frågan och som efterlyser krafttag från samhällets sida för att få bukt med den alltmera ökande nedskräpningen med fimpar. Cigarettrökarna verkar ha fått allt svårare att hitta papperskorgarna sedan rökstoppet på krogarna infördes.

Ett enkelt och effektivt sätt att få bort fimparna från gator och torg vore att införa ett pantsystem för fimpar. Detta skulle i första hand uppmuntra rökarna att ta ansvar för sina fimpar och lämna tillbaka dem till framtida insamlingsstationer, men även andra personer skulle få ett incitament till att hålla våra gator och torg rena från fimpar. Ett sådant system skulle även höja priset på cigaretter, vilket dessutom skulle bidra till en ökad folkhälsa genom att färre får råd att röka.

Samtidigt kan var och en själv vid en enkel okulär besiktning konstatera att nedskräpningen i form av cigarettfimpar kvarstår. Det stämmer säkert att en dialog har förts mellan departementet och olika producenter och att det står klart att frågan är ett gemensamt ansvar. Så har det även varit på ett stort antal områden, t.ex. när det gäller aluminiumburkar för dryck. Trots detta har det ofta behövts att lagstiftarna tar till orda och åtminstone hotar med lagliga åtgärder för att producenter skall vakna till liv och inse sitt ansvar. Efter förra årets motion har jag blivit kontaktad av ett stort antal organisationer och personer som på olika sätt arbetat med frågan, från Håll Sverige Rent till olika konstruktörer av fimpåtervinnings­system. Klart är att frågan är levande och av många upplevs som mycket aktuell. Det som nu behövs är att lagstiftaren, dvs. riksdagen, tar frågan på allvar och ger regeringen i uppdrag att utreda frågan.

Resultatet skulle bli renare och mera välstädade gator och torg i våra samhällen samt friskare människor. Och vem vill inte ha det?!

Stockholm den 30 september 2009

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda införandet av ett pantsystem för cigarettfimpar.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.