Till innehåll på sidan

Pant på lågenergilampor

Motion 2009/10:MJ411 av Jan Ericson (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning
2009-10-05
Numrering
2009-10-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att möjligheten att införa ett pantsystem på lågenergilampor bör ses över.

Motivering

EU har tagit det något olyckliga beslutet att i praktiken förbjuda vanliga glödlampor successivt från och med i år. Detta görs för att snabba på en övergång till lågenergilampor.

Tyvärr innebär beslutet nackdelar för miljön eftersom lågenergilampor innehåller farliga ämnen, bland annat kvicksilver, vilket kan läcka ut i mark och vatten om uttjänta lampor kastas i de vanliga soporna, i naturen, eller i behållare för glasåtervinning där tyvärr en del lampor hamnar idag.

Ett system med pant på lågenergilampor skulle kunna öka andelen lampor som återvinns. Regeringen bör därför ta initiativ för överläggningar med producenterna för att införa ett pantsystem för lamporna som en del av producentansvaret.

Till att börja med borde ett pantsystem relativt snabbt kunna införas i Sverige, men målet bör givetvis vara ett gemensamt pantsystem inom hela EU.

Stockholm den 23 september 2009

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att möjligheten att införa ett pantsystem på lågenergilampor bör ses över.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.