Till innehåll på sidan

Pant på burkar

Motion 2009/10:MJ226 av Åsa Lindestam (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning
2009-09-30
Numrering
2009-10-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen tar initiativ till att panten på returburkar i metall höjs.

Motivering

Vi försöker alla att vara rädda om vår miljö och vet att vi måste ändra vårt levnadssätt för att få fortsätta ha en miljömässigt hållbar värld att leva gott i.

Sedan flera år tillbaka har Sverige infört ett producentansvar som innebär att producenterna ska ta ansvar för de produkter som de släpper ut på marknaden så att produkterna utvecklas i en mer miljöanpassad riktning.

Den 1 januari 2006 trädde en ny pantförordning i kraft som innebär att det är förbjudet att sälja eller överlåta konsumtionsfärdiga drycker i plastflaska eller metallburk som inte ingår i ett godkänt retursystem. Förordningen säger att det är förbjudet att sälja drycker i flaskor och burkar som man inte kan lämna tillbaka utan att få en pant eller premie.

Trots producentansvaret och pantsystemet hamnar ändå många aluminiumburkar ute i naturen och utgör ett betydande miljöproblem.

Panten har varit samma summa i många år. Därför är det nu dags att höja panten så att alla tycker det är värt att se till att burkarna inte hamnar i soptunnor eller i naturen. Burken ska återvinnas i allra möjligaste mån, och för att det ska bli begärligt för konsumenten att bära burken dit den borde komma måste var och en känna att man tjänar på att burken tas med till återvinningsstationen. När panten är en krona kan många känna att det är för lite för att bära burken tillbaka till återvinningsstationen. Risken är då stor att den hamnar på fel ställe och inte återvinns.

Som ett första steg för att öka konsumenternas motivation till återvinning och därmed uppnå en större andel återvinning bör vara att panten på returburkar i metall höjs i Sverige. Regeringen måste också vara aktivt pådrivande för att få till stånd ett gemensamt pantsystem inom EU så att en större andel av avfallet som omfattas av producentansvar återvinns.

t

Stockholm den 28 september 2009

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen tar initiativ till att panten på returburkar i metall höjs.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.