Pant på batterier

Motion 2022/23:295 av Jan Ericson (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-17
Granskad
2022-11-17
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för ett nationellt pantsystem för batterier och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Mängden batterier som används i vårt samhälle ökar ständigt. Detta kräver stora resurser i form av naturtillgångar som finns i begränsad mängd och inte sällan är miljöskadliga. Många batterier lämnas idag till återvinning, men långtifrån alla. Batterier som slängs på fel sätt bidrar till att miljöskadliga ämnen riskerar att hamna i naturen. Det innebär dessutom ett stort slöseri med värdefulla naturtillgångar.

I Norge finns idag ett fungerande system med pant på batterier i Osloområdet. Det betyder att man är först i världen med detta. Med ett omfattande nationellt pantsystem för batterier i Sverige skulle en större andel av batterierna sannolikt samlas in och återvinnas. Det skulle medföra en stor miljövinst.

 

 

Jan Ericson (M)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för ett nationellt pantsystem för batterier och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.