Översyn av svenska djurparker

Motion 2020/21:920 av Richard Jomshof (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-01
Granskad
2020-10-01
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det ska genomföras en rikstäckande översyn av de svenska djurparkerna för att säkerställa att de lever upp till svensk djurskyddslag och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör skrivas in i den svenska djurskyddslagen att de svenska djurparkerna inte får föda fram fler djur än vad de kan hantera samt att det inte längre ska vara tillåtet att döda s.k. överskottsdjur och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Till skillnad från djur i underhållningsbranschen, har djurhållning på djurparker mer än ett rent underhållningsvärde för människor. Verkligheten är den att utan djurparker skulle många barn aldrig få se ett djur i verkligheten, inte ens kor eller smådjur som exempelvis kaniner. Djurparker har därför en undervisande och folkbildande roll.

Djurparker är dessutom artbevarande. Djurparker i Sverige arbetar i en rad olika bevarandeprojekt. Det kan handla om projekt att återintroducera en art i naturen som försvunnit av en eller annan anledning, att bibehålla genbanker av sällsynta lantraser och säkerställa deras fortlevnad, men också att ta emot vilda djur för rehabilitering. I det sistnämnda fallet kan det exempelvis handla om att ta emot ägg från utrotningshotade fåglar, kläcka dessa och släppta ut fåglarna i naturen när de är flygfärdiga.

Enligt Jordbruksverket ska djurparkerna säkerställa att utrustning håller god hygien samt att djurhägn och burar är rena och av rätt storlek. Djuren ska kunna bete sig natur­ligt, ha daglig tillsyn och ständig tillgång till dricksvatten samt godkänt foder varje dag. Vidare ska personalen vara rätt utbildad och djurparken ska ha en veterinär knuten till sig.

Det finns ett stort värde med våra djurparker och de projekt de arbetar med. En rad olika larmrapporter har genom åren dock visat att det finns djurparker som brister i sina rutiner och som inte lever upp till fastställda regelverk. Det har handlat om allt från dåliga arbetsförhållanden för personal till dålig djurhållning samt underdimensionerade djurhägn, vilket sammantaget innebär att många djur i våra djurparker far illa.

De senaste åren har det dessutom uppmärksammats att svenska djurparker dödar hundratals friska och ibland även utrotningshotade djur årligen. Det refereras ofta till dessa djur som överskottsdjur, djur som djurparkerna inte vill ta ansvar för. Men ett ändrat förhållningssätt är möjligt. I Belgien har till exempel två djurparker, som de första i Europa, beslutat att de inte ska föda fram fler djur än vad de kan hantera och att överskottsdjur inte längre ska dödas. Om det däremot skulle uppstå en situation där man inte klarar av att ta hand om det ökande antalet djur kommer man framgent att flytta djuren till en annan djurpark eller till en annan del i parken, flytta dem till ett djurhem eller rehabilitera dem till ett liv i det vilda. Detta är ett förhållningssätt samtliga djurparker i Sverige snarast bör anamma.

Med anledning av vad som framförs i motionen föreslås en rikstäckande översyn av de svenska djurparkerna för att säkerställa att de lever upp till svensk djurskyddslag. Vidare föreslås att det skrivs in i den svenska djurskyddslagen att de svenska djurpar­kerna inte får föda fram fler djur än vad de kan hantera samt att det inte längre ska vara tillåtet att döda så kallade överskottsdjur.

 

 

Richard Jomshof (SD)

 

 

Yrkanden (2)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det ska genomföras en rikstäckande översyn av de svenska djurparkerna för att säkerställa att de lever upp till svensk djurskyddslag och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2020/21:MJU2
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör skrivas in i den svenska djurskyddslagen att de svenska djurparkerna inte får föda fram fler djur än vad de kan hantera samt att det inte längre ska vara tillåtet att döda s.k. överskottsdjur och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2020/21:MJU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.