Till innehåll på sidan

Översyn av reglerna rörande stenmurar och odlingshinder

Motion 2022/23:1966 av Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-23
Granskad
2022-11-23
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över reglerna för äldre stenmurar och odlingsrösen i syfte att underlätta för lantbruket att bruka och sköta markerna så rationellt som möjligt, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Markägare måste kunna använda sina marker. Det måste gå att bruka jorden på ett rationellt sätt med moderna, större och effektivare maskiner. Samhället kan inte belasta markägaren med orimligt höga krav på skötsel och biotopskydd av stenmurar.

Sverige behöver kunna producera mer mat. För det behövs det rationella bruknings­metoder och effektiva maskiner. Sverige har många stenmurar och odlingsrösen över hela landet och det är fullt rimligt att man måste kunna öppna upp större gap i stenmurarna så att det går att komma fram med dagens maskiner.

Om samhället genom biotopskydd vill bevara vissa mer värdefulla biotoper måste samhället söka samförståndslösningar och dessutom ge högre ersättningar till mark­ägaren för de inskränkningar man gör i markägarens äganderätt.

 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över reglerna för äldre stenmurar och odlingsrösen i syfte att underlätta för lantbruket att bruka och sköta markerna så rationellt som möjligt, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.