Översyn av regler för fånggrödor

Motion 2021/22:2763 av Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-04
Granskad
2021-10-04
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av regelverket för fånggrödor och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regelverket för fånggrödor bör ses över. Idag måste lantbrukaren redan i april be­stämma var han ska odla sina fånggrödor. Vid den tidpunkten kan det vara svårt att definitivt avgöra möjligheten att odla fånggrödorna, då du inte vet hur vädret blir under våren. Detta kan ställa till problem för lantbrukaren i hans planering.

Därför behöver regelverket för fånggrödor ses över och ansökningstiden för att odla fånggrödor förlängas till den 1 september.

 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av regelverket för fånggrödor och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2021/22:MJU21
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.