Översyn av lagen om gromning

Motion 2014/15:836 av Boriana Åberg (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-06
Granskad
2014-11-07
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av lagen om gromning.

Motivering

I början av oktober väcktes åtal mot en man som hade tvingat tiotals barn till att utföra grova sexuella handlingar på sig själva medan han tittade på dem via en webkamera. Tidigare har fler liknande fall uppmärksammats. Tillvägagångssättet är detsamma.

En vuxen person kidnappar ett barns identitet på nätet, skapar en relation med offren, ber dem att skicka bilder på sig själva mer eller mindre avklädda, för att sedan utöva utpressning och kräva grövre och grövre bilder. I ett uppmärksammat fall har det lett till att en ung flicka tog sitt liv. Utöver de kända fall av unga flickor och pojkar som mår dåligt p.g.a. att de har blivit utsatta för gromning finns så klart ett stort mörkertal.

De flesta vågar inte ens berätta för någon vad de blivit utsatta för.

 

Lagen om gromning kom till år 2008 på initiativ av den dåvarande Alliansregeringen, och det var ett viktigt steg för att kunna bekämpa dessa vidrigheter mot barn. I juni 2014 presenterade Alliansregeringen även utredningen En översyn av straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte med uppdraget att se över straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte.

 

Det har dock visat sig svårt att döma någon för gromning, varför en fortsatt översyn av lagen behöver göras så att fler gärningsmän kan lagföras. Förutom att det måste bli lättare att lagföra de som ägnar sig åt gromning behöver också straffen skärpas. Detta kan åstadkommas genom att dessa virtuella övergrepp betraktas som våldtäkt, och samma straffskala som tillämpas för fysiska våldtäkter tillämpas.

.

Boriana Åberg (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av lagen om gromning.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2014/15:JuU14
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.