Till innehåll på sidan

Oväsen från bilar

Motion 2020/21:2464 av Marta Obminska (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-05
Granskad
2020-10-05
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av lagstiftningen så att det i större utsträckning blir möjligt att förhindra fordonstrafik som för mycket störande ljud i boendemiljö, särskilt nattetid, och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Inte minst denna sommar och höst har bilar som för störande ljud i central boendemiljö, i synnerhet på nätterna, ökat i omfattning på flera håll i Sverige. I flera stadskärnor, inklusive i Uppsala, blir människor väckta och hålls vakna regelbundet, särskilt på helgerna, av bilar som spelar hög musik och för oväsen. Det påverkar privatpersoners möjligheter att sova om natten och slår även mot besöksnäringen.

Vi moderater och jag är generellt sett positivt inställda till bilar som transportfordon. Sverige är ett land med stora avstånd. Många människor är beroende av bilen för att kunna ta sig till arbetet och varor måste kunna transporteras både inom landet och till andra länder. För oss är det viktigt att det finns förutsättningar för tillväxt i hela landet och att människor ska ha möjlighet att bo och verka där de vill. Samtidigt värnar vi om miljön. Därför vill vi inte straffa transporter, som bilen, som sådana, utan fokuserar istället på sänkta utsläpp.

Mitt bekymmer och fokus i denna motion är det oväsen som en mindre del bilförare och passagerare för under och i samband med bilfärd.

Med dagens lagstiftning är det mycket svårt att komma åt detta problem. Att störa andra människor genom att föra oljud kan i vissa fall vara straffbart som förargelse­väckande beteende eller, i allvarligare fall, ofredande.

Det skulle behövas en översyn av lagstiftningen så att det i större utsträckning blir möjligt att förhindra fordonstrafik som för alltför mycket störande ljud i boendemiljö, i synnerhet nattetid.

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av lagstiftningen så att det i större utsträckning blir möjligt att förhindra fordonstrafik som för mycket störande ljud i boendemiljö, särskilt nattetid, och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU23
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.