Ordning och reda i upphandlingar

Motion 2022/23:1962 av Johan Andersson m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-23
Granskad
2022-11-23
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att begränsa antalet underentreprenader vid upphandling och att underentreprenörer ska godkännas av upphandlaren, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Varje år upphandlar den offentliga sektorn för ungefär 683 miljarder kronor. Samtidigt finns det en osäkerhet inför vilka krav som kan ställas, hur uppföljningar kan gå till och hur vi minskar kriminellt användande av skattepengar vid upphandlingar.

Att upphandla på ett ansvarsfullt sätt som garanterar kvalitet i verksamheten och goda arbetsvillkor för personalen är en mycket viktig fråga för oss socialdemokrater. Krav på kollektivavtal bidrar till att anställda får villkor i nivå med de avtal som finns på arbetsmarknaden.

Det politiska ansvaret försvinner inte vid en upphandling. Därför måste den upp­handlade verksamheten följas upp för att garantera att inte de uppsatta kraven miss­brukas eller utnyttjas. Uppföljningen och efterlevnaden av ingångna avtalskrav måste ske systematiskt och i en dialog med arbetsmarknadens parter.

Seriösa företagare efterfrågar också bättre krav och uppföljning av upphandlingar. Annars riskerar företag som inte vill dumpa löner eller arbetsvillkor att tvingas följa efter för att kunna klara sig i en orättfärdig konkurrens.

Många bedömare menar att det är svårast att granska och följa upp om det finns många underentreprenörer i en upphandling. De ska naturligtvis omfattas av samma krav som huvudentreprenören. Med tanke på de svårigheter som idag finns med ett alltför stort antal underentreprenörer är det rimligt att begränsa antalet underentreprenörer. På så sätt skapar vi bättre ordning och reda.

 

 

Johan Andersson (S)

Johan Löfstrand (S)

Mattias Ottosson (S)

Teresa Carvalho (S)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att begränsa antalet underentreprenader vid upphandling och att underentreprenörer ska godkännas av upphandlaren, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2022/23:AU5
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.