Till innehåll på sidan

Öppenvårdspsykiatrin

Motion 2018/19:1578 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Marta Obminska (båda M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-28
Granskad
2018-11-28
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om öppenvårdspsykiatrin och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om barn och unga som skrivs ut från BUP, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Psykisk ohälsa är ett av våra största samhällsproblem. Det måste göras mer för att tidigt fånga upp de individer som mår dåligt och säkerställa att alla får den hjälp och det stöd som behövs. Att samtala, att fråga, det är nyckeln till att i tid uppmärksamma de som riskerar att drabbas av psykisk ohälsa.

Psykiatrin i Sverige behöver förbättras på många punkter. Vården har präglats av en brist på tillgänglighet och har inte alltid varit evidensbaserad. Valfriheten måste ges ett större utrymme och samarbetet mellan kommuner och landsting måste förbättras. Det är viktigt att vården av människor med allvarlig psykisk sjukdom präglas av en helhetssyn på människan, inte i delmoment som gör att man hamnar mellan stolar och ställs i kö på kö. Barn, vuxna och äldre med psykisk sjukdom ska ha tillgång till en tillgänglig vård när de behöver den.

Nya modeller och angreppssätt krävs inom psykiatrin för att bättre kunna möta människor i behov av hjälp. I Helsingborg fanns mellan 2002 och 2008 en enskild öppenvårdspsykiatrimottagning med god tillgänglighet vid namn Aveny Teamets.

Aveny Teamets är en inspirationskälla för hur man kan utveckla en modell inom öppenvårdspsykiatrin med ökad tillgänglighet och arbetssätt. Därför krävs det fortsatt en väl fungerande öppenvårdpsykiatri med bättre specialistkompetens för att möta dagens psykiska ohälsa. Personer med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning ska även fortsättningsvis ges möjlighet att välja och ha inflytande över utformning och vem som ska utföra vård-, rehabiliterings- och stödinsatser. Framförallt måste de kunna komma till vården utan att bli sittande och utveckla långvarig psykisk ohälsa.

Vi hör om unga människor som är i behandling som vid skollov skrivs ut från barn- och ungdomspsykiatrin. När sedan terminen startar får de starta om från noll igen. Detta är oacceptabelt.

 

 

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Marta Obminska (M)

 

Yrkanden (2)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om öppenvårdspsykiatrin och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2018/19:SoU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om barn och unga som skrivs ut från BUP, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2018/19:SoU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.