Ökade polisiära befogenheter för tulltjänstemän

Motion 2021/22:1353 av Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-09-30
Granskad
2021-09-30
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att låta utreda möjligheten för tulltjänstemän att bära vapen och även få fler polisiära befogenheter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det finns idag en risk för tulltjänstemän att möta grovt kriminella som är beväpnade vid våra gränser. Det är därför angeläget att se över möjligheterna för våra tulltjänstemän att bära vapen för att skydda sig själva, sina kollegor och andra vid våra gränser. Det får inte vara så att kriminella kan röra sig fritt och att våra tulltjänstemän hamnar i under­läge om polisen inte har möjlighet att komma till platsen. Tulltjänstemännens befogenheter i stort behöver även ses över då de kan behöva fler polisiära befogenheter för att kunna jobba ännu mer effektivt. Regeringen bör därför överväga att utreda möjligheterna att också låta tullens tjänstemän få bära vapen och även få andra polisiära befogenheter.

 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att låta utreda möjligheten för tulltjänstemän att bära vapen och även få fler polisiära befogenheter och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2021/22:SkU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.