Ökade insatser mot hiv och aids

Motion 2008/09:So538 av Marianne Berg m.fl. (v, mp, c, m, fp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2008-10-07
Numrering
2008-10-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökade insatser mot hiv och aids.

Motivering

Sverige har genom en framgångsrik hivprevention under framför allt 1980-talet undvikit att få stora utbrott av hiv bland kända riskgrupper. Inte minst i samband med att hiv och aids upptäcktes drogs stora kampanjer i gång i skolor, ungdomsmottagningar, missbruksmottagningar och på träffställen där män som har sex med män träffades. Detta var framgångsrikt och gav bra resultat. Vid internationella jämförelser kunde Sverige visa upp mycket goda siffror.

I dag, 20 år senare, är situationen en annan. Det finns en uppfattning att visst kan man få hiv men det går att undvika att dö genom att man får behandling. Det är i och för sig sant, men alla som vet vad behandlingen innebär vet att den är både oerhört ansträngande och ger väldigt många biverkningar.

Vi vet i dag att situationen har förändrats, och antalet nysmittade ökar i vissa grupper med så stora tal som 70 %. Vi vet också att det är samma riskgrupper som smittas i dag som smittades under det tidiga 1980-talet. Det mest anmärkningsvärda är dock att de har diagnostiserats med sjukdomen aids, och det är något som inte hänt sedan tidigt 1990-tal. Våra insatser för hiv och aids har inte nämnvärt förändrats de senaste åren.

Den förra regeringen satte som mål att antalet nysmittade i hiv skulle halveras, något som också den nuvarande regeringen står bakom.

Situationen har inte varit så allvarlig som den är nu på 20 år. I dag lyser kampanjer mot hiv och aids med sin frånvaro. Informationen på bl.a. ungdomsmottagningar och preventivmedelsrådgivningar har slagit samman hiv och aids med alla andra STD (sexuellt överförbara sjukdomar). Debatten om den alltmer förekommande klamydiainfektionen har helt dominerat de senaste åren.

Trots detta är det allvarligt att i både gruppen män som har sex med män och gruppen intravenösa missbrukare ökar nysmittan alarmerande, men inte vare sig regeringen eller dess myndigheter har tillräckligt kraftfulla åtgärder att sätta in mot nysmittan i Sverige

Vi menar därför att det är angeläget att regeringen vidtar åtgärder för att utveckla arbetet för att förbättra information om och prevention mot hiv och aids. Det är tydligt att det behövs kampanjer riktade till riskgrupperna både på till exempel kända träffställen och på festivaler och att utveckla metoder, t.ex. att nå ut via nya medier som webben.

Stockholm den 7 oktober 2008

Marianne Berg (v)

Ulf Holm (mp)

Maria Kornevik Jakobsson (c)

Olof Lavesson (m)

Camilla Lindberg (fp)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökade insatser mot hiv och aids.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.