Till innehåll på sidan

Ökade insatser för det förebyggande arbetet mot självmord

Motion 2020/21:2912 av Angelika Bengtsson (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-06
Granskad
2020-10-06
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillföra mer resurser till forskningen om självmordsförebyggande arbete och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

År 2019 valde 1 269 personer att ta sitt liv.

Det är siffror som är sex gånger fler än de som dör i trafiken. Cirka 40–50 ungdomar under 20 år tar sitt liv varje år, 1/5 av dem är under 15 år. De senaste 15 åren har själv­morden minskat med 20 % men den trenden gäller tyvärr inte ungdomar och unga vuxna där självmorden legat på en stabil nivå. Självmord är den ledande dödsorsaken bland män mellan 15 och 44 år i Sverige. Även om antalet personer som begick självmord minskade något förra året måste det förebyggande arbetet fortsätta.

Trafiksäkerhetsforskning forskar för att ta fram hur man förebygger dödsfall i trafiken. Tittar man i den statistiken kan man se att satsningen gett resultat. Antalet dödsfall har sjunkit och sjunker ständigt. Årligen får de 100–150 miljoner kronor från staten. Det är bra när forskning visar positiva resultat.

Myndigheten som ansvarar för självmordsförebyggande forskning får blygsamma 3 miljoner kronor. Vi ska även komma ihåg att en nollvision för självmord antogs för mer än tio år sedan i riksdagen.

Nerdragningen inom psykiatrin och psykvården, inte minst i vårbudgeten 2019, är ett annat faktum som påverkar siffrorna. Socialstyrelsen menar på att förebyggande vård­insatser i flera fall hade kunnat undgå ett tragiskt slut såsom självmord. Enligt Social­styrelsen har cirka hälften haft kontakt med hälso- och sjukvården under sin sista månad i livet.

Det senaste året har vi även kunnat läsa om äldre personer som tagit sitt liv på grund av långa köer, till exempel till vårdboende. Även om förra årets siffror visar på att färre människor väljer att ta sitt liv, så är det fortfarande allt för många som väljer den utvägen.

Att förebygga självmord bör bli en prioriterad fråga, framför allt eftersom siffrorna stiger på antal självmord från tidigare år. Att införa en nollvision har på andra områden visat sig ge resultat genom bland annat höjda anslag, exempelvis dödsfall i trafiken. Vi bör även för en gångs skull börja fokusera på fler åtgärder inom det självmordsföre­byggande arbetet, på samma sätt som gjorts inom flera andra områden som dessutom gett goda resultat för att motarbeta den sorg och tragedi ett självmord orsakar om­givningen.

 

 

Angelika Bengtsson (SD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillföra mer resurser till forskningen om självmordsförebyggande arbete och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2020/21:SoU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.