Ökad studietakt

Motion 2022/23:1968 av Johanna Rantsi (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-23
Granskad
2022-11-23
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till ökad studietakt på utbildningar inom bristyrken genom att studierna fortlöper under sommaren och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät visar att det största tillväxthindret för företag är kompetensbrist. Det är en stor förlust för Sverige att ha en hög arbetslöshet samtidigt som arbetsgivare inte lyckas rekrytera trots att arbetstillfällen finns.

Inom flera yrkesområden ser vi att en brist på arbetskraft redan har uppstått eller kommer att uppstå inom en snar framtid. Ett exempel är lärarbristen inom vissa ämnes­områden. Utbildningsvägar till bristyrken måste förenklas för att möta dessa brister och studenter behöver erbjudas en snabbare väg in i yrken. Kompletterande lärarutbildning, KPU, är ett gott exempel på hur folk kan komplettera redan inlästa ämneskunskaper med den pedagogiska delen i lärarutbildningen. Men det måste erbjudas snabbare vägar in i yrken även för dem som vill göra karriärbyten i livet. En möjlighet är att mer effektivt använda sommaruppehållet under högskolestudier. För studenter som mer effektivt och utan uppehåll vill läsa in en utbildning skulle större utbildningsprogram, till exempel lärarutbildningen, erbjudas i två takter. En i normaltakt, alltså motsvarande 60 högskole­poäng per år, och en i högre studietakt där sommaruppehållet tas i anspråk för studier. På så sätt möjliggörs en kortare tid till examen och fler skulle kunna utbildas till brist­yrken under en kortare tid men på samma utbildningsinnehåll.

Riksdagen bör ställa sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjlig­heten till ökad studietakt på utbildningar inom bristyrken genom att studierna fortlöper under sommaren.

 

 

Johanna Rantsi (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till ökad studietakt på utbildningar inom bristyrken genom att studierna fortlöper under sommaren och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2022/23:UbU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.