Ökad rättssäkerhet vid beslut om djurförbud

Motion 2020/21:1169 av Jan Ericson (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-01
Granskad
2020-10-01
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökad rättssäkerhet vid beslut om djurförbud och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

De senaste åren har media uppmärksammat ett antal exempel på problem med tillämp­ning av djurskyddslagen, problem med övernitiska djurskyddsinspektörer och oklar svensk rättssäkerhet inom djurskyddsområdet. Förtvivlade djurägare vittnar även om obegripliga beslut om exempelvis djurförbud.

Djurförbud är djupt ingripande i människors liv, ofta både känslomässigt och ekonomiskt. Möjligheten att överklaga är begränsad och betyder i praktiken inget eftersom djurförbudet ofta verkställs omedelbart oavsett överklagande och därmed inte går att rätta till om domstol upphäver beslutet. Djuren är då redan sålda eller avlivade.

Lagen bör ses över så att djurförbud inte annat än i undantagsfall får verkställas innan det fastställts av domstol. Ett så ingripande beslut bör rimligen inte få tas av en enskild tjänsteman och verkställas innan man fått en chans till överprövning.

 

 

Jan Ericson (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökad rättssäkerhet vid beslut om djurförbud och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2020/21:MJU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.