Ökad produktion i skogen

Motion 2022/23:2000 av Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-23
Granskad
2022-11-23
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att öka produktionen i skogen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är viktigt att vi kan öka skogsproduktionen i Sverige. En ökad tillväxt hjälper till att binda mer koldioxid och kan öka produktionen av trä som är ett klimatsmart bygg­material. En ökad skogsproduktion behövs också för att klara klimatomställningen genom att få fram mer biobränsle.

Idag hindrar lagar och regler Sveriges skogsägare att öka sin produktion. Detta missgynnar både skogsproduktionen och produktionen av miljövänligt byggmaterial och biobränsle, men det är också en kraftig inskränkning i äganderätten.

Därför behöver regeringen se över möjligheterna att underlätta för en ökad produktion i landets skogar och därmed ge skogsägaren möjlighet till en ökad skogsproduktion vilket också är bra för klimatet.

 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att öka produktionen i skogen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.