Till innehåll på sidan

Ökad ordning i svenska klassrum

Motion 2022/23:2005 av Johanna Rantsi och Sten Bergheden (båda M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-23
Granskad
2022-11-23
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över lagar och regler i syfte att ge skolpersonal tydligare möjligheter och skyldigheter att ingripa vid ordningsstörande beteende i skolan och tillkännager detta för regeringen.
 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över lagar och regler så att elever kan bli avstängda snabbare än i dag från skolan när de stör ordningen på skolan, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att i skollagen tydligare reglera elevernas ansvar för trygghet och studiero i skolan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att skolan och dess personal inte fullt ut har befogenheter att få stopp på bråk och ordningsstörande beteende är allvarligt och gör att de som förstör för andra ofta kan fortsätta utan några konsekvenser. Idag saknar lärare möjlighet att utvisa elever från klassrummet inom de obligatoriska utbildningsformerna då det samtidigt råder en uppsiktsplikt över barn på skolan. Sällan finns andra vuxna som kan ta emot elever utanför klassrummet med kort varsel.

Att hantera elever som stör ordningen i klassrummet tar ofta stor tid i anspråk. Tid som borde gå till undervisning. Ibland tvekar vuxna i skolan om att våga ta tag i problem och tydligt kunna tillrättavisa stökiga elever, vilket gör att eleverna får ett helt orimligt övertag i skolmiljön. De vuxna i skolan måste ha ett ännu större mandat att ingripa utan att riskera att man hamnar i en situation som leder till att skolpersonalen blir åtalad istället för eleven.

Skolan är en viktig arbetsplats för barn, unga och dess personal. Skolan ska vara en plats för utbildning och lärande i en trygg och välfungerande miljö. För att den goda arbetsmiljön ska säkerhetsställas ställs krav på att vuxna i skolan, skolans personal, inte tvekar över att ingripa vid behov av tillrättavisningar. Skollagen bör ses över för att tydliggöra och stärka skolpersonals rätt och skyldighet att ingripa vid ordningsstörande situationer.

Även gränserna för när en elev kan bli avstängd från skolan behöver ses över i syfte att öka möjligheten att stänga av en elev från skolan snabbare när eleven stör ordningen på skolan. För ingen elev har rätt att ta ifrån någon annan elev dennes rätt till utbildning vilket sker idag. Skollagen bör än tydligare skriva fram elevers ansvar för trygghet och studiero i skolan och konsekvenser om det inte upprätthålls.

Riksdagen bör ställa sig bakom motionen om att få ordning i svenska klassrum.

 

 

Johanna Rantsi (M)

Sten Bergheden (M)

 

Yrkanden (3)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över lagar och regler i syfte att ge skolpersonal tydligare möjligheter och skyldigheter att ingripa vid ordningsstörande beteende i skolan och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2022/23:UbU6
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över lagar och regler så att elever kan bli avstängda snabbare än i dag från skolan när de stör ordningen på skolan, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2022/23:UbU6
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att i skollagen tydligare reglera elevernas ansvar för trygghet och studiero i skolan och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2022/23:UbU6
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.