Till innehåll på sidan

Ökad kontroll av avloppsvatten för att spåra pandemier

Motion 2020/21:1345 av Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-02
Granskad
2020-10-02
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en tydlig strategi för hur vi via fler avloppsvattenprover kan begränsa skadan och spridningen av virussjukdomar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag finns inga krav på analys av virus i avloppsvattnet. Det finns ingen myndighet som har ansvaret för frågan. Naturvårdsverket har ansvar för regelverket vad det gäller rening och analys av avloppsvatten, men detta omfattar i nuläget inte virus. Folk­hälsomyndigheten har det nationella ansvaret för spårning och begränsning av smittsamma sjukdomar.

Det saknas statlig nationell och internationell samordning av eventuella analysresultat.

De virusspårningar som sker idag inom olika forskningsprojekt och flera av forskningsprojekten har startat nu efter pandemin utbrottet.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att smittspårning via avloppsvattnet är relativt nytt och begränsat, och större samordning saknas.

Sverige behöver nu se över om vi kan öka provtagningarna och fastställa smitts­pårningen bättre genom fler analyser av avloppsvattnet. Att ta fler och mer strategiska analyser av avloppsvattnet kan ju hjälpa till att förebygga stora virusutbrott och tidigt upptäcka pandemier.

Det behöver tas fram en tydlig strategi på hur man via avloppsvattnet kan upptäcka virusutbrott i tid och därmed kunna begränsa skadan och spridningen av pandemier och andra virussjukdomar.

Att upptäcka sjukdomar i tid är viktigt och här behöver också Sverige jobba för att öka samarbetet inom EU på att analysera och begränsa smittspridningen genom att samarbeta om analyser av avloppsvatten och utbyta erfarenhet av detta med andra EU-länder.

 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en tydlig strategi för hur vi via fler avloppsvattenprover kan begränsa skadan och spridningen av virussjukdomar och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2020/21:SoU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.