Offentlig upphandling

Motion 2014/15:382 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-05
Granskad
2014-11-05
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att uppnå bästa kvalitet, nytta, stöd och hjälp för dem som verksamheter inom ramen för lagen om offentlig upphandling och lagen om valfrihet är avsedda för.
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stärka offentlig upphandling så att de krav som ställs fyller rätt funktion i det sammanhang där produkten eller tjänsten ska utföras.

Motivering

Det finns ett stort ansvar för att utveckla den offentliga sektorn och därför är det viktigt att relevant kompetens i första hand ska vara avgörande när offentlig sektor köper in produkter, tjänster och verksamhet.

Många företag vill erbjuda innovationer och nya sätt att organisera sin verksamhet. Det är nytänkande och verksamhetsutvecklande som tillförs vår gemensamma offentliga sektor till nytta för medborgarna. Företagen tar ett viktigt socialt ansvar genom att de anställer personer med rätt och relevant kompetens för uppdragen.

Fokus på målgruppen och kundanpassning är ett måste för att uppnå bästa kvalité, nytta, stöd och hjälp för de som verksamheten är avsedd för. I samband med resor så som sjukresor, skolskjuts och färdtjänst är det därför viktigt att få lyhörda leverantörer. Då fordras det att särskolor, dialysavdelningar och äldreboenden är de som är beställare och betalare. De vet vad individen behöver, vilket aldrig blir fallet om ägaren av frågan är en trafikmyndighet som får rätt att ta ut kostnaderna av landsting och regioner med en likriktning som passar några men inte var och en. Vissa patienter mår riktigt bra av att åka och skulle ha stor glädje av att åka en längre sträcka, andra patienter ska åka kortaste väg för att orka med träningen vid rehabilitering. Det är viktigt att göra rätt i alla delar för att uppnå bästa möjliga värden för varje individ och för samhället i stort. Det omvända ger sämre eller negativa effekter.

Valfrihet inom flera olika välfärdsområden förutsätter att det finns företag och organisationer som erbjuder tjänster att välja mellan. Sedan 2009 finns lagen om valfrihet och omkring en sjundedel av välfärdstjänsterna tillhandahålls av privata utförare. Dessa aktörer är viktiga då de bidrar med sina lösningar och specialiteter. Valfrihetsreformen har varit en frihetsreform för hundratusentals medborgare, gamla som unga. I detta sammanhang är det därför viktigt att våra lagar och vår myndighetsutövning säkerställer kvalitet och rättssäkerhet, utan att skapa detaljreglering som motverkar syftet. Då begränsas incitament för företagen och viktiga investeringar i vår välfärd begränsas kraftigt. Det hämmar mångfalden och egenmakt för brukare och utveckling av verksamhet. Därför går inflytande hand i hand med att det sker en god uppföljning av aktörer, såväl privata som offentliga.

Regeringens ambitioner med etiska, sociala krav och kollektivavtalsliknande villkor leder inte med automatik till att kvaliteten i offentlig sektor ökar. Syftet med offentlig upphandling måste alltid vara att få den för ändamålet bästa varan eller tjänsten till det bästa priset. När krav ställs i offentlig upphandling måste det därför tydligt definieras och framgå på vilket sätt kravet fyller en funktion i det sammanhanget där produkten eller tjänsten ska utföras. Saknas den kopplingen så är inte offentlig upphandling rätt verktyg för att åstadkomma förändringen. Det blir då dyrt och fel. Därmed ökar då också risken för att seriösa företag stängs ute eller väljer bort offentlig sektor, och bra lösningar går då förlorade.

.

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

 

 

Yrkanden (2)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att uppnå bästa kvalitet, nytta, stöd och hjälp för dem som verksamheter inom ramen för lagen om offentlig upphandling och lagen om valfrihet är avsedda för.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU27
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stärka offentlig upphandling så att de krav som ställs fyller rätt funktion i det sammanhang där produkten eller tjänsten ska utföras.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU27
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.