Obligatoriskt mottagande av importburkar och flaskor

Motion 2018/19:183 av Michael Rubbestad (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-10-25
Granskad
2018-10-26
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa obligatoriskt mottagande av importburkar och flaskor och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Burkar eller flaskor som inte ingår i det svenska pantsystemet (importburkar respektive importflaskor) tas emot i de flesta pantautomater förutsatt att EAN-koden är oskadad, men långt ifrån alla. De importburkar och flaskor som inte accepteras av automaten eller motsvarande hamnar därför med stor sannolikhet i de vanliga hushållssoporna eller i värsta fall i naturen och endast i undantagsfall lämnas de in för återvinning.

Med endast ytterst få undantag är samtliga importburkar och flaskor oavsett tillverkningsland försedda med en EAN-kod och kan således identifieras av pantautomaten. Av denna anledning finns ingen anledning till varför inte samtliga pantstationer och automater ska kunna acceptera även importburkar och flaskor även om den enskilde personen inte erhåller någon pant. Jag föreslår därför att riksdagen ger regeringen i uppdrag att utreda hur ett obligatoriskt mottagande av importburkar och flaskor kan införas.

 

 

Michael Rubbestad (SD)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa obligatoriskt mottagande av importburkar och flaskor och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2018/19:MJU5
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.