Norouz/newroz till nationell helgdag

Motion 2009/10:K316 av Reza Khelili Dylami (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning
2009-10-02
Numrering
2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra norouz/newroz till nationell helgdag.

Motivering

Flera olika invandrade befolkningsgrupper firar nyår i samband med vårdagjämningen. Detta nyårsfirande är inte begränsat till en viss specifik religion utan högtiden delas av flera olika folkgrupper och bekännare av olika religioner. Till dem som firar högtiden hör bland annat perser, tadjiker, kurder och azerer. Hos perserna heter det Norouz, hos kurderna newroz, men det är i grunden samma helgdag.

Firandet av högtiden har stor spridning i Sverige, och idag beräknar man att cirka 100 000 människor firar norouz/newroz varje år. Den eldfest som hålls för att fira högtiden är en stark manifestation för sammanhållningen mellan olika kulturer som samsas under samma tak. Vi behöver mer av denna sortens inkluderande högtider i det svenska samhället.

Mot denna bakgrund vill jag att regeringen ser över möjligheten att göra norouz/newroz till en nationell högtidsdag även i Sverige.

Stockholm den 2 oktober 2009

Reza Khelili Dylami (m)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra nouruz/newroz till nationell helgdag.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.