Noll promille

Motion 2014/15:1543 av Johnny Skalin (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-07
Granskad
2014-11-07
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om noll promille.

Motivering

För snart ett sekel sedan pågick diskussioner huruvida det skulle vara lagligt att bruka berusningsdrycker eller inte. Diskussionen slutade i en folkomröstning, där en mycket svag majoritet röstade för att tillåta alkohol. Eftersom inget parti driver frågan om att förbjuda alkohol och då inget initiativ till en folkomröstning i frågan är aktuell har vi således endast att förhålla oss till utslaget av den folkomröstningen. Men detta förhållningssätt kommer inte utan vidare komplikationer. Alkoholförtäringen orsakar inte bara skador och problem för mångmiljardbelopp, utan leder även till att människors liv går till spillo när oskyldiga drabbas av det bristande omdöme som för vissa blir resultatet av alkoholförtäring.

Alla dödsfall går sannolikt inte att förebygga via lagändringar, men troligen går det att förhindra åtminstone några dödsfall genom att förtydliga regelverken. Ett sådant förtydligande skulle kunna vara att sätta promillegränsen för att framföra fordon till noll. Genom ett sådant ställningstagande skickar samhället signaler om att ingen alkoholhalt i blodet är tillåten med trolig effekt att färre skulle chansa med bilkörningen, eller annan framföring av fordon, vid tillfällen då de inte är säkra på vilken promillehalt de har i kroppen. Det som anförs i motionen bör ges regeringen tillkänna.

 

.

Johnny Skalin (SD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om noll promille.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2014/15:JuU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.