Till innehåll på sidan

Nattis

Motion 2015/16:1998 av Linus Bylund m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2015-10-06
Hänvisad
2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka statsbidragen för barnomsorg under obekväma arbetstider och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sedan 2005 har antalet barn på s.k. nattis ökat varje år. År 2005 var antalet 3 057 medan siffran var uppe i 4551 år 2011. Föräldrar arbetar ibland obekväma arbetstider, sena kvällar eller nätter. Inom exempelvis vården är vi beroende av att sköterskor, akutläkare och vårdare finns på plats under dygnets alla timmar. Dessutom förekommer ofta skiftarbete inom industrin. Eftersom majoriteten av den samlade arbetskraften inom vård- och omsorgsarbeten är kvinnor, är det viktigt att även dessa får möjlighet att kunna följa sin karriär om de så vill, även om de är ensamstående mammor eller pappor.

 

Idag finns nattis i drygt hälften av landets kommuner och det är kommunerna själva som kan ansöka om statsbidrag som täcker kommunens ökade kostnader för att erbjuda förskolor på obekväma arbetstider (vardagar mellan kl. 19 och 06 samt helger). För att underlätta för föräldrarna så att dessa exempelvis slipper vända sig till andra kommuner om den egna kommunen inte erbjuder detta, vill vi att riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att detta anslag ska ökas.

 

Ur ett ekonomiskt perspektiv är detta också försvarbart. Fackförbundet Kommunal presenterade 2012 en undersökning som visade att ju mer föräldrarna kan arbeta samt den långsiktigt positiva effekten på lönen av detta, desto mer kostnadseffektivt är det med förskoleplatser.

 

 

Linus Bylund (SD)

 

Markus Wiechel (SD)

Jennie Åfeldt (SD)

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka statsbidragen för barnomsorg under obekväma arbetstider och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2015/16:UbU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.