Till innehåll på sidan

Nationellt förbud mot användning och försäljning av fyrverkerier

Motion 2022/23:142 av Ingela Nylund Watz (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-16
Granskad
2022-11-17
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att införa ett nationellt förbud mot användning och försäljning till privatpersoner av fyrverkerier och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Felaktig och olovlig användning av fyrverkerier och smällare utgör idag ett stort problem runt om i Sverige och detta skapar allmän oro och otrygghet. Raketer används allt oftare helt felaktigt och utgör en stor fara. Fyrverkerier och smällare riktas till och med ibland direkt mot människor, kollektivtrafik, ambulans, polis och brandkår. De orsakar olyckor med personskador, förstörelse, bränder, nedskräpning och negativ miljöpåverkan. De medför dessutom ett stort lidande för många djur.

Langningen är omfattande och alltför många föräldrar saknar dessvärre kännedom om hur unga, minderåriga ägnar sig åt att skjuta raketer och fyrverkerier. Under dagarna kring storhelger som nyår och påsk är problemet så omfattande att vissa människor inte vågar gå ut.

Kommunerna har genom den lokala ordningsstadgan möjlighet att reglera när och var fyrverkerier får användas och lagstiftningen ger polisen möjlighet att ingripa vid direkta lagöverträdelser som t.ex. att åldersgränsen för inköp och användande inte efter­levs. Kommuner kan dock inte förbjuda användning för privatpersoner helt.

Sedan 2019 är det förbjudet att sälja fyrverkerier med styrpinnar och branschen har sedan ett antal år tillbaka tagit ett större ansvar för att begränsa försäljningen av pyro­teknik. Problemet är dock alltjämt så omfattande att polisen omöjligen kan ingripa över­allt för att stävja missbruket. Kommunerna klarar heller inte, med de verktyg de förfogar över, att komma tillrätta med missbruket. Ett totalförbud mot användning och försäljning av fyrverkerier i Sverige när det gäller privatpersoner är mot denna bakgrund nödvändigt och regeringen bör skyndsamt återkomma med ett sådant förslag till riksdagen. Om det inte bedöms möjligt att införa ett totalförbud bör regeringen i stället se över möjligheterna att göra all användning av fyrverkerier tillståndspliktig.

 

 

Ingela Nylund Watz (S)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att införa ett nationellt förbud mot användning och försäljning till privatpersoner av fyrverkerier och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2022/23:FöU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.