Till innehåll på sidan

Nationellt beredskapslager i Västmanland

Motion 2020/21:2248 av Åsa Coenraads och Mikael Damsgaard (båda M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-05
Granskad
2020-10-05
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att placera det nationella beredskapslagret för sjukvårdsmaterial i Västmanland och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under året som gått med coronapandemi över världen har det stått väldigt klart hur sårbara vi är i Sverige när transporter och internationell handel sätts ur spel. Sjukvården har lidit stor brist på material och mediciner då våra inhemska lager snabbt tog slut.

Sverige har i uppdrag av EU fått förtroende att skapa ett sjukvårdslager i Sverige för att täcka EU:s behov när de nationella resurserna inte räcker till. Det rör sig bland annat om medicinteknisk utrustning samt personlig skyddsutrustning som ansiktsmasker och skyddsrockar. Budgeten för hela uppdraget är på drygt 38 miljoner euro och finansieras av EU-medel och uppdraget gäller i fem år med start 1 september 2020.

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har nu meddelat att EU:s lager kommer att förläggas till Kristinehamn.

Det är bra att EU valt att placera sitt beredskapslager i Sverige men det är lika viktigt om inte ännu viktigare att Sverige skaffar ett nationellt beredskapslager för att täcka sina egna behov.

Den pågående utredningen om ett svenskt beredskapslager ska redovisas under våren 2021. Lagret syftar till nationell lagerhållning av läkemedel och sjukvårds­material. Redan nu är det hög tid att bestämma var lagret ska vara placerat geografiskt så att bygget kan starta och lagret komma på plats så fort som möjligt.

En lärdom efter coronapandemin är vikten av snabb, effektiv och pålitlig logistik med bra infrastruktur för att fort få ut material när det är bråttom.

Västmanland ligger i mitten av Mälardalen med goda transporter åt alla väderstreck. Närheten till Arlanda gynnar också möjligheten att snabbt få hit resurser med flyg. Västmanland har även en lång historia och kunskap inom logistik och lagerhållning. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar hade tidigare ett omfattande lager utanför Skinnskatteberg och idag har den största dagligvaruhandeln precis som Försvarsmakten (FMCL) sina centrallager i Västerås respektive Arboga. Både erfarenhet och kunskap finns för att snabbt bygga ett beredskapslager i Västmanland.

 

 

Åsa Coenraads (M)

Mikael Damsgaard (M)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att placera det nationella beredskapslagret för sjukvårdsmaterial i Västmanland och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2020/21:SoU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.