Nationell satsning på suicidprevention

Motion 2020/21:2675 av Bengt Eliasson (L)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-05
Granskad
2020-10-05
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en nationell satsning på suicidprevention och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under år 2019 tog 1 269 personer sitt liv i Sverige. Av dessa var 873 män och 396 kvin­nor. Ytterligare 319 fall registrerades där det fanns misstanke om suicid men avsikten inte kunnat styrkas.

Detta kan jämföras med antalet döda i trafikolyckor, som var 223 år 2019. Det var alltså sex gånger så många som dog genom självmord som i trafiken.

Självmordsförsök är cirka tio gånger vanligare än fullbordade självmord. Antalet som har självmordstankar är ännu vanligare. För varje fullbordat självmord kan man räkna med att det är tio gånger så många självmordsförsök och hundra gånger så många personer som har självmordstankar.

Det sker alltså ungefär 15 000 självmordsförsök i landet varje år. Av dessa personer är det ungefär hälften som söker hjälp. Trots detta satsas endast en bråkdel av de pengar som anslås för minskad trafikdöd till suicidprevention. Den internationella dagen för suicidprevention, 10 september, uppmärksammas varje år med tända ljus på många ställen i vårt land. Samtidigt kan uppmärksammas att Sverige har en nationell nollvision för suicid men saknar fortfarande ett handlingsprogram för förebyggande av självmord, något som WHO rekommenderat sedan 1992 och bl.a. Danmark och Norge redan har.

Det kan vara svårt för omgivningen att upptäcka när en människa går i självmords-tankar, men ett handlingsprogram syftar till kunskap och kompetens samt rekommenda­tioner och åtgärdsplaner kring förebyggande insatser och information kring den svåra problematik som ämnet utgör.

Behovet av att förebygga arbetet mot självmord är hela samhällets ansvar och mycket angeläget. För varje dag är uteblivna satsningar inom området en förlust av liv.

 

 

Bengt Eliasson (L)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en nationell satsning på suicidprevention och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2020/21:SoU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.