Till innehåll på sidan

Nationell samordning av precisionsmedicin för en jämlik vård

Motion 2023/24:1062 av Aylin Nouri (S)

Motionen bereds i utskott

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2023-10-03
Granskad
2023-10-03
Hänvisad
2023-10-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till en nationell strategi för precisionsmedicin och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige ska vara ledande vad gäller life science. Det innebär att regioner och den nationella nivån i samverkan måste ha högsta möjliga ambition vad gäller forskning, utveckling av nya metoder och läkemedel. Utvecklingen på området går fort, vilket gör att det talas om paradigmskifte i vården. Samtidigt ser vi utmaningar med att den snabba utvecklingen av dyra behandlingar bidrar till en ojämlik vård. Här krävs att regeringen axlar ett ekonomiskt ansvar.

Idag kan vården med avancerad medicinteknik behandla patienter skräddarsytt och på det sättet få mer effektiva metoder som begränsar biverkningar. Precisionsmedicin ger med hjälp av den enskildes genetiska profil en mängd biologiska data som i sin tur ger säkrare bedömningar kring diagnos och behandling. Unikt efter varje patient. Främst inom cancervården, sällsynta diagnoser och infektionssjukdomar ger precisionsmedicin behandlingar direkt anpassade till patienten vilket ger stora vinster för patienten i minskat lidande men också för samhället i stort. Precisionsmedicin ger möjlighet till säkrare diagnostik, effektivare behandlingar, färre vårdskador och ökad överlevnad.

För att precisionsmedicin ska kunna komma alla som behöver till del behöver regionerna hjälpas åt, men den nationella nivån kommer att ha en avgörande roll i att möjliggöra implementeringen. Det är stora kostnader och avancerad forskning som ligger till grund vilket skapar utmaningar för vissa regioner. Patienterna är få, behandlingarna dyra och kompetensen specialiserad. Den nationella samordningen blir avgörande för att garantera jämlik vård i vårt land. De regioner som med forskningsframgångar kan utveckla behandlingsmetoder och nya läkemedel kan gå före. Men om det inte finns nätverk och infrastruktur till övriga regioner, och framförallt utan statligt stöd, blir vården ojämlik.

Sverige ska vara ett föregångsland i utvecklingen av hälso- och sjukvård. För att inte hämma utvecklingen och introduktionen av precisionsmedicin behövs en tydlig nationell strategi för hur avancerad vård ska komma alla som behöver det till del. De hinder som råder, t ex frågor om datalagring och datadelning i forskning eller vård, måste också ses över.

 

 

Aylin Nouri (S)

 

 

Yrkanden (1)

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till en nationell strategi för precisionsmedicin och tillkännager detta för regeringen.
    Behandlas i
    Socialutskottet
    Betänkande 2023/24:SoU12

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.