Till innehåll på sidan

Nationell handlingsplan för att nå en djurfri forskning

Motion 2023/24:2013 av Magnus Manhammar (S)

Motionen bereds i utskott

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2023-10-05
Granskad
2023-10-05
Hänvisad
2023-10-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att ta fram en nationell handlingsplan som för Sverige fram till målet att nå djurfri forskning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Enligt EU:s försöksdjursdirektiv ska minst en tredjedel av alla som utnyttjar försöksdjur kontrolleras varje år. Sverige har knappt klarat hälften av det. Kontrollerna skall göras av länsstyrelserna. Ett skäl till att vi inte har klarat att kontrollera minst en tredjedel av alla verksamheter som nyttjar försöksdjur är att länsstyrelserna fått minskade anslag, vilket så klart drabbar flera av deras åtaganden. Alla länsstyrelser har fått samma uppdrag. Detta trots att verksamheter med djurförsök är koncentrerade till några få län.

Enligt direktivet ska samtliga djurförsök bytas ut mot alternativa metoder så snart det är vetenskapligt möjligt. Det innebär alltså att det inte finns en skarp bortre tidsgräns för när man skall ha nått målet.

Nederländerna har valt att ta fram en handlingsplan för att säkerställa sin väg mot djurfri forskning.

Sverige bör också ta fram en nationell handlingsplan av samma skäl och Sveriges 3R-center är lämpliga för uppgiften.

 

 

Magnus Manhammar (S)

 

 

Yrkanden (1)

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att ta fram en nationell handlingsplan som för Sverige fram till målet att nå djurfri forskning och tillkännager detta för regeringen.
    Behandlas i
    Utbildningsutskottet
    Betänkande 2023/24:UbU15

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.