Till innehåll på sidan

Narkotikan på fängelserna

Motion 1992/93:Ju501 av Stig Grauers m.fl. (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämning
1993-01-26
Bordläggning
1993-02-09
Hänvisning
1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Ständigt får vi ta del av uppgifter om narkotika på vissa
av våra fängelser. Personalens klagomål blir allt högre.
Missbruket medför bråk och ställer ofta till trassel. Försök
med omfattande rehabiliteringsåtgärder misslyckas.
Tanken är att fängelserna skall erbjuda en human och
effektiv kriminalvård. Detta är emellertid inte liktydigt med
lagar som omöjliggör nödvändig kontroll och övervakning
av såväl internerna som deras besökande. Med nuvarande
lagstiftning kan uppenbarligen inte en effektiv kontroll
utövas. Resultatet blir att man offrar en mängd människor
i förment humanitet. Detta är inte rätt. Det enda humana
är att ändra lagarna så att de ger personalen lagligt stöd att
utöva noggrann kontroll.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om lagändring i syfte att stoppa
knarkmissbruket på våra fängelser.

Yrkanden (2)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om lagändring i syfte att stoppa knarkmissbruket på våra fängelser.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om lagändring i syfte att stoppa knarkmissbruket på våra fängelser.
  Behandlas i

Avsändare (3)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.