Näringsliv

Motion 2000/01:N324 av Alf Svensson m.fl. (kd)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämning
2000-10-05
Granskning
2000-10-11
Hänvisning
2000-10-11
Bordläggning
2000-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Motion till riksdagen
2000/01:N324
av Svensson, Alf (kd)
Näringsliv
Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om statens roll i näringspolitiken.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om kommunernas roll i näringspolitiken.1

3. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring av
kommunallagen i syfte att underlätta prövning av kommunal
näringsverksamhet.1

4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om en effektivare konkurrenspolitik.

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om genomförande av Småföretagardelegationens förslag.

6. Riksdagen begär

Yrkanden (47)

 • 1
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om statens roll i näringspolitiken.
  Behandlas i
 • 1
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om statens roll i näringspolitiken.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 2
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kommunernas roll i näringspolitiken
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 2
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kommunernas roll i näringspolitiken.1
  Behandlas i
 • 2
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kommunernas roll i näringspolitiken
  Behandlas i
 • 3
  Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring av kommunallagen i syfte att underlätta prövning av kommunal näringsverksamhet.1
  Behandlas i
 • 3
  Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring av kommunallagen i syfte att underlätta prövning av kommunal näringsverksamhet
  Behandlas i
 • 3
  Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring av kommunallagen i syfte att underlätta prövning av kommunal näringsverksamhet
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 4
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en effektivare konkurrenspolitik.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 4
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en effektivare konkurrenspolitik.
  Behandlas i
 • 4
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en effektivare konkurrenspolitik.
  Behandlas i
 • 5
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om genomförande av Småföretagardelegationens förslag.
  Behandlas i
 • 5
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om genomförande av Småföretagardelegationens förslag.
  Behandlas i
 • 5
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om genomförande av Småföretagardelegationens förslag.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 6
  Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag om sänkta skatter och avgifter i enlighet med vad som anförs i motionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 6
  Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag om sänkta skatter och avgifter i enlighet med vad som anförs i motionen.2
  Behandlas i
 • 6
  Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag om sänkta skatter och avgifter i enlighet med vad som anförs i motionen.
  Behandlas i
 • 7
  Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändringar i reglerna för fåmansföretag.3
  Behandlas i
 • 7
  Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändringar i reglerna för fåmansföretag.
  Behandlas i
 • 7
  Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändringar i reglerna för fåmansföretag.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 8
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kvinnligt företagande.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 8
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kvinnligt företagande.
  Behandlas i
 • 8
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kvinnligt företagande.
  Behandlas i
 • 9
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om framtidens arbetsmarknad.4
  Behandlas i
 • 9
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om framtidens arbetsmarknad.
  Behandlas i
 • 9
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om framtidens arbetsmarknad.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 10
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av krafttag mot svartjobben.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 10
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av krafttag mot svartjobben.3
  Behandlas i
 • 10
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av krafttag mot svartjobben.
  Behandlas i
 • 11
  Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till åtgärder för att stimulera tjänstesektorn i enlighet med vad som anförs i motionen.3
  Behandlas i
 • 11
  Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till åtgärder för att stimulera tjänstesektorn i enlighet med vad som anförs i motionen.
  Behandlas i
 • 11
  Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till åtgärder för att stimulera tjänstesektorn i enlighet med vad som anförs i motionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 12
  Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändringar i lagen om offentlig upphandling i syfte att förverkliga principerna om affärsmässighet, konkurrens och icke-diskriminering.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 12
  Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändringar i lagen om offentlig upphandling i syfte att förverkliga principerna om affärsmässighet, konkurrens och icke-diskriminering.2
  Behandlas i
 • 12
  Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändringar i lagen om offentlig upphandling i syfte att förverkliga principerna om affärsmässighet, konkurrens och icke-diskriminering.
  Behandlas i
 • 13
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om forskning, utveckling och innovationer.
  Behandlas i
 • 13
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om forskning, utveckling och innovationer.
  Behandlas i
 • 13
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om forskning, utveckling och innovationer.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 14
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utbildning och kompetensutveckling samt behovet av inriktning på företagande och entreprenörskap.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 14
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utbildning och kompetensutveckling samt behovet av inriktning på företagande och entreprenörskap.
  Behandlas i
 • 14
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utbildning och kompetensutveckling samt behovet av inriktning på företagande och entreprenörskap.
  Behandlas i
 • 15
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ökad ägarspridning genom utförsäljning av statliga företag.
  Behandlas i
 • 15
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ökad ägarspridning genom utförsäljning av statliga företag.
  Behandlas i
 • 15
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ökad ägarspridning genom utförsäljning av statliga företag.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 16
  Riksdagen beslutar att för budgetåret 2001 anvisa anslagen under utgiftsområde 24 Näringspolitik, med följande förändringar i förhållande till regeringens förslag, enligt tabell i motionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 16
  Riksdagen beslutar att för budgetåret 2001 anvisa anslagen under utgiftsområde 24 Näringspolitik, med följande förändringar i förhållande till regeringens förslag, enligt uppställning:
  Behandlas i
 • 16
  Riksdagen beslutar att för budgetåret 2001 anvisa anslagen under utgiftsområde 24 Näringspolitik, med följande förändringar i förhållande till regeringens förslag, enligt tabell i motionen.
  Behandlas i

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.