Namnlagen

Motion 2015/16:1950 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, FP, C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2015-10-06
Granskad
2015-10-06
Hänvisad
2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att implementera slutsatserna i den parlamentariska namnlagskommittén i lagstiftning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den parlamentariska namnlagskommittén presenterade 2013 sitt betänkande med förslag till en ny lag om personnamn. Den skulle då ersätta den över 30 år gamla namnlagen (1982:670). Huvuddragen i förändringen utgick från att ge medborgare större frihet att själva få välja sina namn och att göra lagstiftningen lättare att förstå med en enklare hantering för berörda myndigheter. Kommittén föreslog den nya lagen att träda i kraft den 1 januari 2015.

Remissinstanser tog emot utredningen väl. Återkommande bedömningar uttryckte att det nya lagförslaget väl tog fasta på moderna frågeställningar i samband med namnbyte. Möjligheten att slå ihop efternamn till dubbelnamn, att ta efternamn som minst 2 000 innehar eller att ta sin pappas eller mammas namn med tillägget -son eller -dotter har också uppmärksammats och i hög grad efterfrågats.

Trots utredningens föreslagna tidsram och det positiva mottagandet har den nya regeringen som tillträdde 2014 ännu inte presenterat någon proposition. Utredningens slutsatser skulle vid lagstiftning förenkla ett flertal vardagliga moment för många familjer och förtjänar därför en snabb hantering mot proposition.

 

Caroline Szyber (KD)

 

Ewa Thalén Finné (M)

Robert Hannah (FP)

Ola Johansson (C)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att implementera slutsatserna i den parlamentariska namnlagskommittén i lagstiftning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2016/17:CU4
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.