Myndighetsåldern

Motion 2007/08:So545 av Oskar Öholm (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2007-10-05
Numrering
2007-10-08
Hänvisning
2007-10-16
Bordläggning
2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en enhetlig myndighetsålder.

Motivering

I över 20 års tid har Sverige haft 18 år som officiell myndighetsålder. Att bli myndig innebär juridiskt att man har både rätt och skyldighet att ta ansvar för sina egna handlingar och sitt eget liv. Från den dagen blir man alltså en medborgare med fullständiga rättigheter, vilket ger möjlighet till allt från att ingå ekonomiska avtal till att rösta och ställa upp i politiska val.

Om samhället bestämt att man vid 18 års ålder anses vara förmögen att ta ansvar för sitt eget liv bör givetvis också alkohollagstiftningen anpassas därefter. De alkoholpolitiska argument som hittills varit vägledande är svårförståeliga och lagstiftningen bör därför förändras. Att myndigförklara en person i alla avseenden utom när det gäller möjligheten att inhandla alkoholhaltiga drycker är lika motsägelsefullt som det är obegripligt.

Stockholm den 4 oktober 2007

Oskar Öholm (m)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en enhetlig myndighetsålder.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.