Till innehåll på sidan

Motion om förstärkningar av regelverket för att anordna YH-utbildningar

Motion 2012/13:Ub357 av Pia Nilsson (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-04
Numrering
2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förstärka delar av regelverket för anordnande av YH-utbildningar.

Motivering

Yrkeshögskoleutbildning är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher där det finns en uttalad efterfrågan på kompetens. 86 % av de studerande som slutförde sin yrkeshögskoleutbildning under 2010 hade jobb eller eget företag inom sex månader efter examen.

Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar bl. a arbetsmarknadens behov av arbetskraft, beslutar vilka utbildningar som ska ingå och beviljar statsbidrag till utbildningsanordnarna. Även kontroll och granskning av utbildningarnas kvalitet och resultat ingår i myndighetens uppgift. För att kunna tillgodose näringslivets behov av kompetens behöver delar i regelverket för att anordna yrkeshögskoleutbildning förstärkas.

Det nuvarande regelverket innebär att det är en ansökningsomgång per år, i september, om att få ingå som anordnare av YH-utbildning. Om utbildningen blir beviljad är förutsättningen en utbildningsstart per år vid maximalt två tillfällen.

Det är en kortsiktig satsning som arbetsgivare och utbildningsanordnare lägger ner mycket arbete på, och som ger dåliga ekonomiska förutsättningar att investera i lokaler, utrustning och att anställa lärare. Det innebär också en stor kraftsamling över sommarmånaderna då flertalet arbetsgivare och utbildningsanordnare förlägger sina ledigheter.

En mer rationell lösning vore att förlägga ansökningsomgången till våren eller utöka möjligheten till två ansökningstillfällen per år. Möjligheten bör finnas för fler kursstarter än två per godkänd utbildning. Det skulle skapa andra ekonomiska förutsättningar, speciellt till de utbildningar som kräver stora kostnader för material och teknik.

Enligt nuvarande regelverk beviljas YH-utbildningarna med en till två starter, därefter sker ett s.k. omsök av samma utbildning om efterfrågan föreligger. Ansökningsförfarandet är då lika stort som vid en helt ny ansökan. Ett sådant förfarande skulle kunna förenklas genom att utbildningsanordnaren och ledningsgruppen, där arbetsgivarna ingår, kan påvisa att de tidigare studenterna har rekryterats till arbetsmarknaden.

Stockholm den 3 oktober 2012

Pia Nilsson (S)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förstärka delar av regelverket för anordnande av YH-utbildningar.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.