Moderniserad sjuksköterskeutbildning

Motion 2019/20:1948 av Ulrika Jörgensen (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-10-02
Granskad
2019-10-02
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att modernisera sjuksköterskeutbildningen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det har blivit ganska uppenbart att den nuvarande sjuksköterskeutbildningen behöver moderniseras och anpassas mer till samhällsutvecklingen. I och med att mer vård förflyttas närmare patienten, att patienter tar mer ansvar via digitala tjänster och på så sätt är mer delaktiga i sin vård och behandling, vore då rimligt att utbildningen följer i samma spår och ger sjuksköterskorna under utbildningen verktyg att stötta patienterna i denna samhällsutveckling. Smart monitorering, självtester och mätning hemma möjlig­gör att framtidens patienter kan få en nära vård på distans. Det bör säkerställas att inne­hållet i sjuksköterskornas grundutbildning regelbundet ses över och anpassas till nya arbetssätt och efter befolkningens behov.

Självklart ska huvudfokus i utbildningen vara hälso- och sjukvård men när vård­yrkena innehåller allt mer inslag av digitalisering så måste också utbildningarna följa med i den utvecklingen.

Därför bör man modernisera sjuksköterskeutbildningen.

 

 

Ulrika Jörgensen (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att modernisera sjuksköterskeutbildningen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2019/20:UbU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.