Minskning av antalet myndigheter

Motion 2018/19:1003 av Boriana Åberg (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-27
Granskad
2018-11-27
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av möjligheten att effektivisera den statliga byråkratin och minska antalet statliga myndigheter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För oss medborgare är det viktigt att staten är ansvarsfull med våra skattepengar. Det innebär att de endast ska användas till rätt saker, på rätt sätt och inte i högre omfattning än vad som är nödvändigt för att värna, bevara och utveckla välfärdens kärna. Således föreligger alltså ingen nödvändig koppling mellan graden av välfärd och antalet spenderade skattekronor, även om det givetvis finns undantagsfall.

Många av våra myndigheter har uppstått som resultat av legitima behov. De levererar hög medborgarnytta och samhället skulle svårligen klara sig utan dessa. Däremot finns andra myndigheter som överlevt sig själva. Deras faktiska nytta är sedan länge överspelad och grundandet av dessa myndigheter var mer ett uttryck för politiska särintressen som även dessa saknar existensberättigande i dagens Sverige.

Det vore olyckligt att föregripa en eventuell utredning om vilka myndigheter som skulle kunna läggas ner. Däremot finns det anledning att belysa de nyckelegenskaper som nedläggningsmogna myndigheter besitter:

 • Myndigheten är inte ensam inom sin verksamhet utan skulle kunna ersättas av en annan redan befintlig sådan.
 • Myndighetens verksamhet är baserad enbart på ett mindre särintresse, vilket torde diskvalificera denna för skattefinansiering.
 • Myndighetens verksamhet är baserad på partipolitik, vilket exkluderar vissa medborgare från att ta del av nyttan.
 • Myndighetens verksamhet är av sådan art att den inverkar menligt på den privata sektorn.
 • Myndighetens verksamhet är av sådan art att det saknas anledning till att den sköts av staten och därmed finansieras av skattebetalarna.

Sammantaget ligger det i samhällets intresse att avveckla de myndigheter som saknar central betydelse för medborgarnas rätt till välfärd, nytta och trygghet. Sådana myndigheter representerar därför en belastning som vida överstiger deras operativa kostnader. Samtidigt utgör de ett hot mot långsiktigt ansvar där hushållning med medborgarnas skattepengar utgör själva hörnstenen i en seriös samhällsutveckling.

Det är regeringen som har beslutsrätten över vilka myndigheter som ska finnas och hur de ska styras. Med denna beslutsrätt följer ett ansvar gentemot skattebetalarna att de sköts på ett så effektivt och förtroendegivande sätt som möjligt. För att upprätthålla legitimiteten såväl för vårt skattesystem som för myndighetsväsendet finns det alltså anledning att göra en översyn beträffande vilka myndigheter som skall finnas kvar, något regeringen sålunda bör initiera, i syfte att effektivisera den statliga byråkratin och minska antalet statliga myndigheter.

 

 

Boriana Åberg (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av möjligheten att effektivisera den statliga byråkratin och minska antalet statliga myndigheter och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU25
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.