Minskning av antalet brott mot företag

Motion 2003/04:Ju407 av Lena Ek och Claes Västerteg (c)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämning
2003-10-07
Hänvisning
2003-10-15
Bordläggning
2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Blekinge som försökslän för utvecklande av arbetsmetoder för att företag, kommuner, länsstyrelse och polis i samarbete skall minska antalet brott riktade mot företag.

Motivering

Polisens verksamhet och resurser diskuteras mycket bland medborgare och företagare. Många polisdistrikt har en besvärlig ekonomi och det avspeglar sig i verksamheten. Blekinge är härvidlag inget undantag. Till detta kommer att medelåldern på anställda är hög. Länet har en livlig färjetrafik med andra länder. Polisen måste därför också samarbeta mycket med kustbevakning och tull. Samtidigt har antalet poliser som syns i samhället minskat. Som exempel kan sägas att Ronneby i början av 90-talet hade tillgång till fem polispatruller – idag finns fem polispatruller i hela länet. I nuläget klaras bara 27 % av alla brott upp.

Varje år begås 2 300 brott i Ronneby. Hälften av dessa brott är inbrottsrelaterade. En grupp som i allt större grad är drabbade av inbrott är företagare. Kraven från försäkringsbolagen ökar vad gäller krav på inbrottslarm och anlitande av bevakningsföretag. De företag som lägger mycket arbete och medel på förebyggande inbrottsskydd får däremot inte lägre avgifter från försäkringsbolagen.

Samtidigt finns flera exempel runt om i landet på företag som över huvud taget inte försäkrar sin verksamhet därför att företaget eller området är hårt drabbat av inbrott och polisen inte har resurser att beivra och förebygga brott. Den företagare som inte kan försäkra sitt företag kan heller inte driva verksamheten vidare.

Allt fler människor går ihop för att bevaka sina hembygder och vaktar nattetid. Människor planlägger själva bevakning och insatser, vilket de inte har vare sig vana eller utbildning för.

För att stoppa utveckling mot flera brott och ökande otrygghet behövs samarbete och utvecklade metoder i likhet med hur polis, tull och kustbevakning samarbetat på vissa orter. Blekinge är därför ett län väl lämpat för att utveckla en särskild strategi för att skydda företag och därmed trygghet och tillväxt.

Blekinge bör därför bli försökslän för utvecklande av arbetsmetoder för att i samarbete mellan företag, kommuner, länsstyrelse och polis minska antalet brott riktade mot företag. Detta bör ges regeringen tillkänna.

Stockholm den 3 oktober 2003

Lena Ek (c)

Claes Västerteg (c)


Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Blekinge som försökslän för utvecklande av arbetsmetoder för att företag, kommuner, länsstyrelse och polis i samarbete skall minska antalet brott riktade mot företag.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.