Till innehåll på sidan

Minskad kriminalitet genom helgavskiljning

Motion 2016/17:568 av Helena Bouveng (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-09-30
Granskad
2016-10-03
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om helgavskiljning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ungdomar är i förhållande till sin andel av befolkningen mer brottsaktiva än någon annan åldersgrupp. De flesta unga som begår brott gör det bara vid något enstaka tillfälle, men en liten grupp fortsätter att begå brott och brotten tenderar att bli allt grövre över tid. För samhället är det viktigt att fånga upp dessa ungdomar innan deras brottslighet eskalerar. Ju längre ungdomar kan fortsätta att begå brott, desto svårare blir det att hjälpa dem tillbaka till ett vanligt liv. Tidiga och tydliga åtgärder mot ungdomsbrottslighet idag motverkar grov brottslighet imorgon.

En avslutad skolgång är ofta avgörande för att en ung lagöverträdare ska kunna lämna kriminalitet bakom sig. Därför är det beklagligt när straffpåföljder påverkar skolgången, vilket i värsta fall kan få kontraproduktiva effekter. Ibland är anstaltsplaceringar nödvändiga, men i de fall då det kan anses lämpligt kan helgavskiljning vara ett alternativ. Helgavskiljning kan även vara en del av utslussningsstödet för ungdomar som lämnar en institution. Ofta är övergångstiden mellan institution och frihet en kritisk fas då risken för återfall är förhöjd.

Ungdomar som begår brott vistas ofta i miljöer, eller umgås i kretsar, där brottslighet accepteras eller till och med uppmuntras. Dagens straffpåföljder är otillräckliga om unga lagöverträdare lämnas i det sociala sammanhang som orsakade, eller i vilket fall inte förmådde förhindra, att ungdomen begick brott. Därför vill jag att ungdomar ska kunna dömas till en ny påföljd: helgavskiljning. Helgavskiljning skulle innebära att domstolen ges möjlighet att döma en ung människa till att under helger och kortare perioder avskiljas från sin hemmiljö för att delta i till exempel påverkans- och attitydprogram, praktik eller organiserad fritidsverksamhet. På så vis skulle den unge få en kännbar konsekvens, men framförallt skulle han eller hon få hjälp att lämna ett destruktivt kriminellt liv bakom sig.

Under veckorna ska de gå i skolan som vanligt, men på helgerna måste de delta i påföljdsprogram med närvarande vuxna. Helgavskiljning ska inte ersätta någon annan påföljd, utan komplettera de påföljdsalternativ som finns idag.

Vi avgör idag hur det ska gå för ungdomarna som är på väg att ta nästa steg i sin kriminella karriär. Jag vill att ungdomarnas helger i fel kompisgäng byts mot helger med engagerade vuxna. På så sätt ökar chansen att den första domen också blir den enda.

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om helgavskiljning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2016/17:JuU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.