Minskad köttkonsumtion

Motion 2016/17:1645 av Kent Härstedt (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-10-04
Granskad
2016-10-04
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en minskad köttkonsumtion, t.ex. införandet av köttfri dag inom offentlig verksamhet, och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Människan äter för mycket kött. Det är en lång rad forskare, experter och miljöföreträdare eniga om.

Det finns många sakliga skäl att minska konsumtionen. De främsta är global brist på odlingsbar mark, utsläpp av växthusgaser och den allmänna folkhälsan. Offentliga verksamheter i stat, landsting och kommuner har ett betydelsefullt ansvar att visa vägen mot en sundare mathållning. Införande av en köttfri dag på sjukhus och skolor kan vara ett viktigt steg på vägen, inte enbart av symbolisk natur utan snarare på saklig grund direkt hälsofrämjande.

Överkonsumtion av kött ligger bakom många allvarliga miljöproblem. Produktion av kött kräver mycket mer mark och energi än motsvarande produktion av vegetabilier. Av den energi som nötkreatur konsumerar blir bara en bråkdel kvar som ätbart kött. För grisar och kycklingar är siffrorna något högre men ändå förhållandevis blygsamma. Resten försvinner bland annat som kroppsvärme.

Ungefär 70 procent av världens jordbruksmark används till foderproduktion och bete. Köttproduktionen orsakar stora utsläpp av växthusgaser. Dessutom är expansionen av åker- och betesmark en av de viktigaste drivkrafterna till skövlingen av tropisk regnskog.

De totala utsläppen från mat som vi människor gör oss skyldiga till kan halveras med en mera balanserat hållen kost. Konsumtionen av kött har ökat oavbrutet sedan 1970-talet men har under senare år planat ut, dock på en för hög nivå.

Forskare och hälsomyndigheter i många länder är eniga om att individens årskonsumtion av rött och bearbetat kött bör minska till under 20 kilo, det vill säga mindre än ett halvt kilo per vecka. Enligt WHO orsakar för lågt intag av frukt och grönt miljontals dödsfall årligen. Att utöver en minskad köttkonsumtion även arbeta för ett ökat intag av frukt och grönt blir därför också ett kraftfullt bidrag till en bättre folkhälsa.

Det finns ett utvecklat och beprövat koncept för minskad köttkonsumtion som kallas köttfri måndag. Det innebär att den vegetariska rätten får en central plats på menyn och att informationsmaterial finns tillgängligt. Det har med framgång införts på en rad sjukhus i USA. För att stimulera minskat köttintag och främja klimat och folkhälsa bör exempelvis en köttfri dag införas inom offentlig verksamhet som en åtgärd för minskad köttkonsumtion.

 

 

Kent Härstedt (S)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en minskad köttkonsumtion, t.ex. införandet av köttfri dag inom offentlig verksamhet, och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2016/17:MJU23
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (3)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.