Minkarnas möjlighet att simma

Motion 2015/16:1882 av Elin Lundgren (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2015-10-06
Hänvisad
2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska tillse att minkar som föds upp för pälsproduktion ska hållas på ett sådant sätt att de kan utöva sitt naturliga beteende och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är dags för minknäringen att leva upp till minkarnas rätt till naturligt beteende. Minkar ska ha t.ex. tillgång till vatten att simma i.

För mer än tio år sedan, 2003, kom Pälsdjursutredningen som rekommenderade minknäringen att helt eller delvis läggas ner om man inte senast 2010 lyckades leva upp till djurskyddslagens krav.

År 2010 presenterade Jordbruksverket en sammanställning av djurskyddsinspektioner på minkfarmar. Den visade stora brister bland annat vad gäller sysselsättning för minkarna i burarna, skadade och sjuka djur på farmerna som många gånger inte fick behandling. Journaler över dödsfall saknades på drygt 41 procent av farmerna.

En del har hänt sedan dess vad gäller minkarnas situation. År 2013 trädde Jordbruksverkets nya föreskrifter om bl.a. miljöberikning för minkfarmer i kraft.

Föreskrifterna säger att minkar ska ha miljöberikning men att vattenbad endast är ett exempel bland andra saker som minkar behöver, och vattenbadet väljs säkert bort till förmån för andra billigare och enklare grejer. Exemplet vattenbad finns bara som icke-bindande allmänt råd. Då minkar i naturen lever nära vattendrag och söker sin föda där, bör det övervägas om inte tillgång till vatten är en nödvändighet för att minkarna ska kunna utöva sitt naturliga beteende.

Det här är också i enlighet med de vetenskapligt baserade minimikraven för att hålla minkar i djurparker i Sverige. Det är svårt att se att minkar, och andra djur, ska ha rätt till olika saker beroende på vad människans syfte med djurhållningen är.

Sveriges Veterinärförbund har genom åren slagit fast att minkar på pälsdjursfarmer inte kan få utlopp för sina naturliga beteenden och att det medför ett stort lidande för djuren.

Lagen är inkonsekvent. Och även om det har blivit bättre så uppfyller inte dagens minkfarmar djurskyddslagens intention. Johan Beck-Friis, talesperson för Sveriges Veterinärförbund

 

 

Elin Lundgren (S)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska tillse att minkar som föds upp för pälsproduktion ska hållas på ett sådant sätt att de kan utöva sitt naturliga beteende och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2015/16:MJU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.