Miljöprövning med samhällsekonomisk hänsyn

Motion 2011/12:MJ251 av Sven-Erik Bucht (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning
2011-09-30
Numrering
2011-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om miljöprövning med onödiga och utdragna processer.

Motivering

Goda villkor för företag och investerare är avgörande för att svenskt näringsliv ska hävda sig internationellt. Därför måste myndigheter agera snabbt och effektivt för att inte försinka angelägna investeringar som leder till nya jobb och till en ökad tillväxt men som också förbättrar vårt näringslivs globala konkurrens.

De svenska miljölagarna är i grunden bra utifrån miljöhänsyn och i kraven om hållbar utveckling. Men deras tillämpning har i allt för många fall drivits till absurdum, vilket ger företag som ska investera betydande problem och orimligt höga kostnader. Tillämpning av gällande lagar leder ofta till överprövningar bland annat utifrån procedurskäl. Procedurfrågor tycks ibland ha blivit viktigare än sakskäl. Bedömning av övergripande samhällsekonomiska effekter saknas. Även extremt långa handläggningstider hos myndigheter är inte alltför ovanligt.

Exempel finns på många ställen i hela vårt land: Prövningar av gruvtillstånd i stora delar av norra Sverige och prövningar av stenindustrier i södra delarna av landet är några exempel. Många fler exempel som begränsar tillväxt och hindrar tillkomsten av nya jobb finns.

Konsekvenser av lång byråkratisk handläggning, orimlig tillämpning och även otydlig lagstiftning samt märkligt myndighetsagerande är inte acceptabelt. De problemen måste undanröjas, och svenska företag måste få bra möjligheter att ta del av den globala efterfrågan på sina produkter.

Krav på minskad byråkrati och krav på att övergripande samhällsekonomisk hänsyn måste prägla myndigheternas agerande och hållning är rimligt. Därför måste lagstiftningen ses över så att onödiga och utdragna processer undanröjs. Vi behöver ha ett klimat som gynnar tillväxt i Sverige.

Med anledning av ovanstående föreslås att regeringen tar ett initiativ till lagändring så att även övergripande samhällsekonomiska hänsyn vägs in vid miljöprövningar.

Stockholm den 27 september 2011

Sven-Erik Bucht (S)

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om miljöprövning med onödiga och utdragna processer.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.