Miljöfarliga vrak på havets botten

Motion 2021/22:2138 av Roland Utbult (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-01
Granskad
2021-10-01
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att vidta åtgärder för att sanera miljöfarliga fartygsvrak och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Utefter de svenska kusterna finns många förlista vrak. Ett av dem är fartyget S/S Skytteren som anses vara det mest miljöfarliga i svenska vatten. S/S Skytteren ligger på botten utanför Lysekil. Fartyget sänktes under andra världskriget och beräknas ha ca 6 000 kubikmeter olja ombord. Om vraket skulle brytas isär skulle resultatet kunna bli en oljekatastrof längs hela Bohuskusten. Flera vrak har också kemiska stridsmedel ombord och utgör ett arbetsmiljöhot mot yrkesfisket. För de flesta vrak som utgör potentiella miljöhot är det svårt att identifiera en ansvarig fartygsägare. Det finns för närvarande ingen myndighet i Sverige som har det övergripande ansvaret för läckande vrak.

Sjöfartsverket har i två rapporter, publicerade 2014 respektive 2015, redovisat miljö­riskerna kring sjunkna vrak. Sjöfartsverket bedömer att det finns 31 vrak på svenskt vatten, som utifrån tidigare inventering pekats ut som högst prioriterade och är risk­bedömda till år 2030. Skulle ett vrak börja läcka olja i stor skala blir emellertid kostnaden för sanering av kusten mycket hög. Därför är det viktigt att välja de mest akuta objekten för sanering.

Den första saneringen av miljöfarliga vrak i svenska vatten avslutades 2017. Totalt kunde 730 liter olja pumpas upp från vraket Thetis utanför Smögen i Sotenäs kommun. Fartyget sjönk norr om Smögen 1985.

Men det finns fler objekt att sanera. Exempel: Väster om Måseskär i Skagerrak finns ett område där 28 fartyg sänktes efter andra världskrigets slut. Låga halter av kemiska stridsmedel har uppmätts i sediment och fisk under årens lopp, vilket tyder på att det finns kemiska stridsmedel i fartygens laster. 1992 återfanns låga koncentrationer av senapsgas i sedimenten i området och 2016–2017 uppmättes låga koncentrationer av stridsgasen Clark I i havskräfta, plattfisk och nordhavsräka.

Regeringen bör prioritera arbetet med att förbättra havsmiljön längs våra kuster och vidta åtgärder för att sanera miljöfarliga fartygsvrak. Detta bör ges regeringen tillkänna.

 

 

Roland Utbult (KD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att vidta åtgärder för att sanera miljöfarliga fartygsvrak och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2021/22:MJU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.