Migrationsverkets kompetens

Motion 2021/22:1280 av Jasenko Omanovic och Kristina Nilsson (båda S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-09-30
Granskad
2021-09-30
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kompetensbehovet hos personalen på Migrationsverket och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att söka asyl är en mänsklig rättighet. Därför är det viktigt för varje demokratiskt samhälle att värna asylrätten. Människor som söker asyl har rätt till en saklig individuell och rättssäker prövning av ansökan. Grunden till rättssäkerhet i en asylprocess utgörs av personalen på Migrationsverket. Staten bör därför kunna garantera en adekvat kompe­tens hos anställda på den statliga myndigheten som ansvarar för asylprocessen. Dess­utom bör man garantera en fortbildning så att anställda kan upprätthålla hög kompetens­nivå under tiden de arbetar med asylsökande.

 

 

Jasenko Omanovic (S)

Kristina Nilsson (S)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kompetensbehovet hos personalen på Migrationsverket och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2021/22:SfU20
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.