Mer IT i bostadspolitiken

Motion 2010/11:C283 av Eliza Roszkowska Öberg (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämning
2010-10-26
Numrering
2010-10-28

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

För närvarande måste du klicka på rubriken avsändare under motionen för att se vilka som står bakom motionen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om mer IT i bostadspolitiken.

Motivering

Numer har de flesta Internet i hemmet – det gör det möjligt att ta del av myndigheters information, göra bankärenden, jobba eller studera hemifrån etc. Detta kan utvecklas ytterligare genom att IT-lösningar integreras i samhällsplaneringen. IT-tjänster kan användas för hälsotjänster i hemmet då det underlättar ett självständigt boende för t ex äldre personer med kognitiva funktionsnedsättningar samt för olika trygghetsfunktioner och fastighetstjänster som elmätning, kontroll av ventilation, smarta tjänster för energibesparing etc. Exempelvis kan enkla rörelsedetektorer tända och släcka belysning samt ventilation. Det finns även digitaliserade system som kan kontrollera, övervaka och optimera en större byggnads faciliteter samt dess mekaniska och elektriska system som värme, el, brandlarm, hissar, rörledningar med mera.

Olika IT-lösningar i byggnader kan underlätta vardagen för människor samtidigt som det är en tydlig positiv miljöeffekt när mindre energi används. Men detta glöms ofta bort när det kommer till bostadspolitiken. IT bör vara en självklar del i samhällsplaneringen, och det är viktigt att se mer långsiktigt på IT i bostadspolitiken. Därför bör det göras en översyn av hur olika former av IT-tjänster kan beaktas i bostadspolitiken.

Stockholm den 18 oktober 2010

Eliza Roszkowska Öberg (M)

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om mer IT i bostadspolitiken.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

För närvarande måste du klicka på rubriken avsändare under motionen för att se vilka som står bakom motionen.