Mensskydd

Motion 2004/05:So489 av Gudrun Schyman (v)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2004-10-05
Hänvisning
2004-10-14
Bordläggning
2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att möjligheten till gratis mensskydd bör utredas.

Motivering

En kvinna lägger ungefär 100-150 kr/månad på mensskydd. Det blir en summa på 1 200-1 800 kronor per år. I genomsnitt har en kvinna mens i ungefär 45 år, vilket betyder att en kvinna då skulle betala mellan 54 000 och 81 000 kronor för mensskydd under sin livstid. Detta är en kostnad som män slipper och som i princip ingen kvinna kan undvika. I de här uträkningarna är inte kostnaden för eventuella värktabletter inräknad. Kvinnor som har problem med sin mensvärk och söker sig till ungdomsmottagningar, gynekologer och mödravårdscentraler för hjälp får oftast ett recept på p-piller som de blir tvungna att betala själva.

Till detta bör tilläggas att kvinnor generellt har lägre lön och sämre inkomst än män. Särskilt utsatt ekonomisk situation har ensamstående kvinnor med barn. Kostnaden för en ensamstående kvinna med en tonårsdotter blir dubbelt så stor. Därför bör möjligheten till gratis mensskydd utredas. Detta ska riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 2 oktober 2004

Gudrun Schyman (v)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att möjligheten till gratis mensskydd bör utredas.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.