Medel att förebygga vräkning

Motion 2008/09:So204 av Magdalena Andersson (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2008-09-23
Numrering
2008-09-24

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om insatser för att förebygga vräkning.

Motivering

Inga barn ska behöva vräkas från sina hem. Trots det får ca 1000 barn uppleva det varje år i år har redan flera hundra barn varit med om det.

Det kan vara många orsaker bakom en avhysning, men den största delen beror på bristande betalning av hyran.

Tidigare var det möjligt att personer som beviljats bostadsbidrag, kunde ange att bidraget skulle gå direkt till hyresvärden. Därmed minskade den aktuella delen av hyran man själv skulle betala. Systemet var bra, både för att bostadsbidraget gick till det som det var avsett till, och för att det inte riskerade att användas på annat.

En hyresskuld som byggts upp över tid och som består både av redan utbetalat bidrag och det man därutöver ska betala med egen lön eller med hjälp av försörjningsstöd (socialbidrag) är svår att klara av för många och kan försätta familjer i svåra situationer. Det är därför viktigt med olika insatser för att undvika sådana lägen. Särskilt viktigt är det när det är barn med i bilden.

Idag kan Försäkringskassan betala ut bostadsbidraget direkt till värden. Lagen (1993:737) om bostadsbidrag anger att om det finns synnerliga skäl kan Försäkringskassan, på framställning av socialnämnden, betala ut bostadsbidraget till lämplig person eller till nämnden att användas för hushållets bästa. Denna möjlighet har använts i mycket liten utsträckning vilket kan bero på att många socialnämnder är osäkra på när synnerliga skäl föreligger. Likaså förefaller få socialnämnder känna till denna möjlighet.

Bästa sättet att undvika vräkningar och förebygga hemlöshet är att på olika sätt medverka till att hyror betalas och att skulder inte uppstår. Det finns flera kommuner som arbetar med hjälp av ekonomisk rådgivning, ett bra förebyggande sätt. Men det behövs också andra medel. Ett sätt är att möjliggöra att försörjningsstöd som avser hyra kan gå direkt till hyresvärden. Ett annat är att återinföra möjligheten att låta bostadsbidraget gå direkt till hyresvärden. För att underlätta hushållets möjligheter att få ordning på sin ekonomi och boendesituation är det av stor vikt att undvika att en stor hyresskuld byggs upp. Rådande lagstiftning bör därför ses över.

Stockholm den 23 september 2008

Magdalena Andersson (m)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om insatser för att förebygga vräkning.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.