Medborgarskapskrav i lokala val

Motion 2011/12:K214 av Kent Ekeroth (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning
2011-09-27
Numrering
2011-09-29

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen beslutar om ändring i lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar enligt nedanstående lagförslag.

 2. Riksdagen beslutar om ändring i kommunallagen (1991:900) enligt nedanstående lagförslag.

 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utföra de eventuella följdändringar i andra lagar som krävs på grund av ändringarna enligt punkt 1 och 2 ovan.

Motivering

Dagens valsystem tillåter att icke-svenska medborgare röstar i kommunala och regionala val. Dessa rättigheter regleras i lag (1994:692) om kommunala folkomröstningar samt kommunallagen (1991:900).

Att de som inte ens är svenska medborgare ska ges sådant inflytande, även om det bara är lokalt, är oacceptabelt. Det borde vara en självklarhet att endast de som fått svenskt medborgarskap har rätt att bestämma landets riktning i framtiden. Att man ges rösträtt bara för att man råkar ha varit folkbokförd i Sverige tre år i följd är ingen rimlig motivering.

Medborgarskapet förtjänar att ha en högre status än vad det har idag och genom att förbehålla rätten att avgöra den politiska inriktningen på vårt land, både på lokal och på nationell nivå, till dem som är svenska medborgare, säkerställer vi också att Sveriges framtid avgörs av svenska medborgare. Detta är en viktig princip.

Därmed vill jag att kommunallagen (1991:900) ändras enligt följande i paragraf 2 (följt av eventuella följdändringar i andra lagar som behöver göras):

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 § Rösträtt vid val av ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige har den som är folkbokförd i kommunen, senast på valdagen fyller 18 år och

1. är medborgare i Sverige eller i någon annan av Europeiska unionens medlemsstater (unionsmedborgare),

2. är medborgare i Island eller Norge, eller

3. för det fall de är andra utlänningar, har varit folkbokförda i Sverige tre år i följd före valdagen. Lag (1997:166).

Ändrad gm SFS 1997:166, ikraft 1997-06-01.

2 § Rösträtt vid val av ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige har den som är folkbokförd i kommunen, senast på valdagen fyller 18 år och är medborgare i Sverige.

Lag (1994:692) om kommunala folkomröstningar ska ändras enligt följande:

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5 § Rösträtt vid folkomröstning i en kommun har den som är folkbokförd i kommunen, senast på dagen för folkomröstningen fyller 18 år och

1. är medborgare i Sverige eller i någon annan av Europeiska unionens medlemsstater (unionsmedborgare),

2. är medborgare i Island eller Norge, eller

3. för det fall de är andra utlänningar, har varit folkbokförda i Sverige tre år i följd före dagen för folkomröstningen.

Rösträtt vid folkomröstning i ett landsting har den som har rösträtt vid folkomröstning i en kommun inom landstinget. Lag (2002:250).

5 § Rösträtt vid folkomröstning i en kommun har den som är folkbokförd i kommunen, senast på dagen för folkomröstningen fyller 18 år och är medborgare i Sverige.

Rösträtt vid folkomröstning i ett landsting har den som har rösträtt vid folkomröstning i en kommun inom landstinget. Lag (2002:250).

Stockholm den 26 september 2011

Kent Ekeroth (SD)

Yrkanden (3)

 • 1
  Riksdagen beslutar om ändring i lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar enligt nedanstående lagförslag.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2
  Riksdagen beslutar om ändring i kommunallagen (1991:900) enligt nedanstående lagförslag.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utföra de eventuella följdändringar i andra lagar som krävs på grund av ändringarna enligt punkt 1 och 2 ovan.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.