Medborgarceremonier

Motion 2009/10:K303 av Eva Flyborg (fp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning
2009-10-02
Numrering
2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om medborgarceremonier.

Motivering

Vi människor har ett behov av symboler, och vi har traditioner för så gott som alla större skeden i livet, såsom dop, konfirmation, bröllop och begravningar. Precis på samma sätt bör ett nytt medborgarskap uppmärksammas och firas.

I många länder betonar man medborgarskapets betydelse genom en ceremoni, medan det i Sverige endast är en byråkratisk formalitet och ett myndighetsbrev på posten. Det finns dock kommuner som anordnar medborgarceremonier, ofta i anslutning till nationaldagen, men dessa ceremonier har inget med det formella beslutet att göra. Bekräftandet av att en person vill bli svensk medborgare och att personen lever upp till de ställda kriterierna bör ske genom en officiell festlig ceremoni som blir det slutliga steget i medborgarskapsprocessen. Ett tydligt avstamp för medborgarskapet ger en positiv start och blir även ett minne för livet.

Medborgarceremonier skulle även betyda mycket för integrationen i Sverige. Det skulle symbolisera ett välkomnande Sverige, med en human flyktingpolitik och en öppen arbetskraftsinvandring. Dessutom skulle det tydliggöra det ömsesidiga sociala kontrakt med det nya samhället som ett medborgarskap innebär. Ett medborgarskap är framför allt en bekräftelse på att ett nytt kapitel i livet har tagit sin början.

Medborgarceremonier borde, enligt min mening, vara obligatoriska och kommunerna ska vara ansvariga för att ceremonierna genomförs.

Stockholm den 2 oktober 2009

Eva Flyborg (fp)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om medborgarceremonier.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.