Till innehåll på sidan

med anledning av proposition 1979/80:175 om ändring i lagen (1977:975) med tulltaxa, m. m.

Motion 1979/80:2075 av Daniel Tarschys och Karin Ahrland

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

12

Motion

1979/80:2075

av Daniel Tarschys och Karin Ahrland

med anledning av proposition 1979/80:175 om ändring i lagen
(1977:975) med tulltaxa, m. m.

En höjning av priserna på tomat och gurka gagnar inte landets konsumenter.
Vi föreslår därför

att riksdagen avslår de i proposition 1979/80:175 föreslagna
tullhöjningarna.

Stockholm den 21 maj 1980
DANIEL TARSCHYS (fp)

KARIN AHRLAND (fp)

Avsändare (2)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.